5 lý do tại sao nên chọn giải pháp ERP Fast Business Online

04/07/2016 15:40:07 | Số lần xem: 17671
Phần mềm ERP trên nền web Fast Business Online được phát triển trên nền tảng web, cho phép truy cập, làm việc mọi lúc, mọi nơi, từ bất kỳ thiết bị nào (any time, any where, from any device).