Phân hệ báo cáo tài chính và báo cáo quản trị

Ngày đăng: 2016-07-26 16:03:13 - Ngày cập nhật: 2020-03-27 11:12:51 - Số lần xem: 6290
Điểm: 0/5 (0 phiếu)

Phân hệ báo cáo quản trị trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial lên các báo cáo quản trị phân tích theo thời gian, theo đơn vị kinh doanh, phân tích các chỉ số tài chính.

Báo cáo quản trị phân tích theo thời gian

  • Báo cáo bán hàng phân tích cho nhiều kỳ, cùng kỳ khác năm, số lũy kế.
  • Báo cáo quản trị phí phân tích cho nhiều kỳ, cùng kỳ khác năm, số lũy kế.
  • Báo cáo tài chính phân tích cho nhiều kỳ, cùng kỳ khác năm, số lũy kế.

Báo cáo quản trị phân tích theo đơn vị cơ sở

  • Báo cáo bán hàng phân tích theo đơn vị cơ sở
  • Báo cáo quản trị phí phân tích theo đơn vị cơ sở
  • Báo cáo tài chính phân tích theo đơn vị cơ sở

Phân tích báo cáo tài chính

  • Báo cáo phân tích các chỉ số tài chính của một kỳ, cùng kỳ, nhiều kỳ.
  • Báo cáo so sánh chỉ số kế hoạch, bình quân ngành, công ty khác của một kỳ, cho nhiều kỳ.
  • Báo cáo phân tích cơ cấu tài chính của một kỳ, cùng kỳ và nhiều kỳ.
  • Báo cáo so sánh cơ cấu kế hoạch, bình quân ngành, công ty khác của một kỳ, cho nhiều kỳ.

Báo cáo phân tích chỉ số tài chính nhiều kỳ

Bài liên quan