Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Ngày nghỉ: Từ ngày 01-9-2022 (thứ Năm) đến hết ngày 04-9-2022 (Chủ nhật) Ngày làm việc trở lại: Ngày 05-9-2022 (thứ Hai).

FAST thông báo lịch nghỉ mát tháng 7-2022

FAST thông báo lịch nghỉ mát tháng 7-2022

Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022

Ngày nghỉ: Từ ngày 01-1-2022 (thứ Bảy) đến hết ngày 03-1-2022 (thứ Hai) Ngày làm việc trở lại: Ngày 04-1-2022 (thứ Ba).