HRM. Giấy chứng nhận bản quyền Fast HRM Online

Ngày đăng: 2016-08-18 07:08:16 - Ngày cập nhật: 2019-09-19 08:30:58 - Số lần xem: 4634
Điểm: 3.5/5 (2 phiếu)

Fast HRM Online là phần mềm quản lý nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc… Fast HRM cung cấp các thông tin nhiều chiều về nhân viên – thông tin cá nhân, các kỹ năng, quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc, các thành tích…

Fast HRM Online giúp cho việc chấm công, tính lương, tính BHXH, BHYT, tính thuế TNCN được rõ ràng, chính xác và kịp thời. Đồng thời cho phép kết nối, đọc số liệu từ các thiết bị chấm công khác nhau.

 

 

 

Bài liên quan