Top phần mềm hỗ trợ nén và giải nén file khi gửi mail cho khách hàng

Công nghệ đã nhanh chóng thay đổi thể giới của chúng ta và đặt ra những yêu cầu lớn về lưu trữ. Việc chia sẻ các file cỡ lớn gặp rất nhiều khó khăn. Cách tốt nhất là nén chúng lại để giảm kích thước và giữ cho các ổ không bị quá tải.