Phần mềm quản lý hệ thống phân phối | Fast DMS Online

DMS, phần mềm quản lý hệ thống phân phối là giải pháp hữu hiệu cho bài toán quản lý hoạt động bán hàng của các doanh nghiệp sản xuất, phân phối.

Tuỳ biến - Giải pháp xử lý các yêu cầu quản lý đặc thù của doanh nghiệp phân phối

Kinh nghiệm làm việc với nhiều doanh nghiệp ngành phân phối giúp FAST phát triển sản phẩm phần mềm cho doanh nghiệp phân phối có khả năng tuỳ biến tốt với các đặc thù của doanh nghiệp.