AI và thế hệ tiếp theo của các ứng dụng quản lý khách hàng

Các công nghệ nào đang được tích hợp vào các ứng dụng quản lý khách hàng mới?

CRM và Marketing Tự động: Khác biệt nơi đâu và bạn cần cái nào đây?

Sự khác biệt giữa CRM và marketing tự động đươc làm rõ qua bài viết này.

Top 5 phần mềm quản lý khách hàng CRM tốt nhất hiện nay

Fast CRM Online – Phần mềm Quản lý Khách hàng trên nền tảng web là giải pháp quản lý khách hàng toàn diện mà các doanh nghiệp nên đầu tư.

Đâu là những lợi ích của phần mềm CRM bạn đang sử dụng?

Bạn liệt kê được bao nhiêu lợi ích mà phần mềm CRM mang lại nếu được hỏi? Chắc là không nhiều và mỗi người sẽ có câu trả lời hoàn toàn khác nhau.

7 lợi thế khi doanh nghiệp sử dụng phần mềm CRM

Phần mềm CRM khi được ứng dụng và triển khai đúng cách có thể mang lại 7 lợi thế lớn cho doanh nghiệp trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng.