8 công việc kế toán doanh nghiệp cần làm trong tháng 4-2019

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 4-2019

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 3-2019

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 3-2019

Thuế - Kế toán: Những công việc phải làm trong năm 2019

Để thuận tiện cho quá trình thực hiện, lưu trữ công việc và tuân thủ các quy định pháp luật, chúng tôi xin gửi đến quý vị tổng hợp những công việc về thuế - kế toán phải làm trong năm 2019 sau đây.

07 “Báo cáo” doanh nghiệp phải nộp trong tháng 01-2019

Để tránh trường hợp doanh nghiệp nộp chậm báo cáo dẫn đến bị xử phạt vi phạm, chúng tôi xin gửi đến quý thành viên 07 báo cáo trong các lĩnh vực về thuế, lao động … mà doanh nghiệp phải nộp trong tháng 01/2019

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 1-2019

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 1-2019

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 12-2018

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 12-2018

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 11-2018

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 11 - 2018

Công việc kế toán cần làm trong tháng 10-2018

Kế toán cần lưu ý những việc cần làm trong tháng 10 này

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 9-2018

Kế toán cần lưu ý những việc cần làm trong tháng 9 này

Những điều bạn chưa biết về hóa đơn điện tử

Việc sử dụng hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích, được khách hàng chấp thuận, mang lại hiệu quả thiết thực về thời gian và tiết kiệm chi phí cho DN…giúp giảm rủi ro mất, hư hỏng hay cháy hóa đơn.

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định nào?

Thời gian doanh nghiệp được bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017.

Việc kế toán cần làm trong tháng 8-2018

Kế toán cần lưu ý những việc cần làm trong tháng 8 này