Toàn văn Thông tư số 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán mới

Ngày đăng: 2016-08-04 16:15:29 - Ngày cập nhật: 2017-01-05 15:24:12 - Số lần xem: 29044
Điểm: 1.3/5 (3 phiếu)

Ngày 22-12-2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 năm 2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1-1-2015.

Để tải toàn bộ thông tư vui lòng bấm tại đây

Bài liên quan