fbpx

Các công việc kế toán cần làm trong tháng 03-2021

06/01/2023

06/01/2023

1019

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 02-2021

Thời hạn: Trước ngày 03-03-2021.

Căn cứ: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

2. Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 02-2021

Thời hạn: Chậm nhất là ngày 22-03-2021.

Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp kê khai theo tháng.

Nội dung: Nếu trong tháng 02-2021 mà tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập phát phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải nộp tờ khai thuế.

3. Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 02-2021

Thời hạn: Chậm nhất là ngày 22-03-2021.

Căn cứ: Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp kê khai theo tháng.

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02-2021

Thời hạn: Hạn cuối là ngày 20-03-2021.

Đối tượng: Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in; doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế.

Nội dung: Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kể cả trường hợp không sử dụng hóa đơn.

Căn cứ: Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

5. Nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Thời gian: Chậm nhất là ngày 31-03-2021.

Căn cứ: Điểm a Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế năm 2019.

6. Nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Thời gian: Chậm nhất là ngày 31-03-2021.

Căn cứ: Điểm a Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế năm 2019.

7. Nộp báo cáo tài chính năm 2020

Thời gian: Chậm nhất là ngày 31-03-2021.

Căn cứ: Điểm a Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế năm 2019.

8. Đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tháng 02-2021

Thời hạn: Hạn cuối là ngày 31-03-2021.

Căn cứ: Khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

9. Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 02-2021

Thời hạn: Hạn cuối là ngày 31-03-2021 (nộp cùng thời điểm với nộp tiền bảo hiểm bắt buộc).

Doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn vẫn phải nộp kinh phí công đoàn.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *