Bảng giá Fast Accounting Online

Ngày đăng: 2016-11-01 03:14:04 - Ngày cập nhật: 2021-12-14 16:10:56 - Số lần xem: 51831
Điểm: 2.3/5 (24 phiếu)
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ NHẬN BÁO GIÁ

Fast Accounting Online là phần mềm kế toán đầu tiên trên nền điện toán đám mây dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đến nay sản phẩm đã có hơn 7.000 khách hàng và đứng số 1 trong phân khúc này.

Dưới đây là bảng giá phần mềm kế toán Fast Accounting Online.

Đơn vị tính: đồng/user

Tên sản phẩm  6 tháng 01 năm  02 năm  03 năm 
FAO - Dịch vụ, Thương mại  1.100.000 1.750.000 3.300.000 4.800.000
FAO - Xây dựng, xây lắp và sản xuất  1.200.000 1.950.000 3.700.000 5.400.000

 

[Giới thiệu chi tiết về phần mềm kế toán Fast Accounting Online]

Bài liên quan