6 tháng ứng dụng phần mềm ERP Fast Business tại VIFON

Ngày đăng: 2016-08-22 07:12:45 - Ngày cập nhật: 2017-01-06 16:25:59 - Số lần xem: 2052
Điểm: 5/5 (1 phiếu)

Sau 6 tháng ứng dụng phần mềm ERP Fast Business tại VIFON, kết quả cụ thể mà chúng tôi đã đạt được là:

  • Theo dõi kiểm tra được mức tiêu hao nguyên vật liệu giữa thực tế với định mức được ban hành. Từ chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp đến gián tiếp, chi phí hơi, điện, sửa chữa được phân bổ chi tiết đến từng sản phẩm, công đoạn, từng phân xưởng.
  • Theo dõi được từ mặt lượng đến giá trị chi phí của từng loại vật tư đi tới từng sản phẩm, công đoạn.
  • So sánh được giá thành phân xưởng, giá thành toàn bộ của từng sản phẩm giữa các tháng với nhau, nhìn rõ được yếu tố nào tăng giảm trong 2 loại giá thành.
  • Biết được lãi, lỗ của từng sản phẩm bán ra trong tháng. Những chi phí như khuyến mãi, chiết khấu, quảng cáo, vận chuyển, hàng hóa bị trả lại, giảm giá... được phân bổ chính xác đến từng sản phẩm, không còn chung chung.
  • Tính được chi phí xử lý, tái chế, phế thải, hủy... đối với thành phẩm, vật tư không đạt yêu cầu.
  • Theo dõi hàng nhập xuất tồn kho kịp thời, để điều tiết sản xuất cũng như điều phối thành phẩm đến các hóa đơn đặt hàng trong ngày.
  • Có thể quản lý một vật tư trên nhiều đơn vị tính khác nhau, trên nhiều kho hàng khác nhau.
  • Đối với quản lý TSCĐ theo dõi được nguyên giá khi mới mua, tăng thêm do đại tu, thời gian khấu hao ban đầu, tăng thời khấu hao do tăng giá trị hay rút ngắn do khấu hao nhanh; vật tư phụ tùng đi kèm tài sản cũng được thể hiện rõ ràng.
  • Theo dõi được công nợ theo từng hạn mức, theo hóa đơn, công nợ quá hạn.

Từ Diệp Thị Ân, 30-11-2009

Bài liên quan