Ứng dụng Phần mềm ERP Fast Business tại CMC SI HCM

Ngày đăng: 2016-08-22 08:18:32 - Ngày cập nhật: 2017-01-06 16:21:15 - Số lần xem: 2416
Điểm: 0/5 (0 phiếu)

Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC (CMC SI), là công ty thành viên của tập đoàn CMC, được thành lập năm 1995, hoạt động trong lĩnh vực Tích hợp hệ thống CNTT. Trên cơ sở định hướng chiến lược dài hạn về công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và nhân lực, CMC SI đã nhanh chóng trở thành Nhà cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống CNTT hàng đầu tại Việt Nam.

Chi nhánh công ty CMC SI tại TP HCM đã ký hợp đồng triển khai giải pháp ERP Fast Business vào cuối tháng 11 năm 2009.

Trước đó CMC SI HCM đã sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting từ nhiều năm trước.

Những điểm nổi bật, đặc thù của dự án gồm có:

  1. Kết nối với hệ thống Portal của khách hàng để lấy thông tin về các danh mục.
  2. Xử lý chênh lệch tỷ giá theo bộ phận
  3. Quản lý công nợ, tồn kho theo hợp đồng
  4. Quản lý mua hàng theo các yêu cầu đặc thù.

Kết nối với phần mềm Portal

Kết nối với phần mềm Portal để lấy dữ liệu từ Danh mục hợp đồng, Danh mục khách hàng, nhà cung cấp từ Portal sang chương trình Fast Business. Khi nhập một hợp đồng hay khách mới mới bên Portal thì sẽ tự động thêm mới vào trong chương trình Fast Business.

Xử lý chênh lệch tỷ giá theo bộ phận

CMC SI có đặc thù xử lý chênh lệch tỷ giá theo từng trung tâm kinh doanh (từng bộ phận), chương trình đã chỉnh sửa để đáp ứng yêu cầu này.

Quản lý công nợ, tồn kho theo hợp đồng

  • Phần mềm được chỉnh sửa để lên các báo cáo đặc thù như:

- Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn theo hợp đồng
- Quyết toán chi tiết các hơp đồng

Quản lý mua hàng

Quản lý mua hàng theo quy trình: Phiếu nhu cầu vật tư -> Đơn hàng -> Phiếu nhập mua hàng và hoàn toàn theo đặc thù của CMC SI.

Sau hơn 6 tháng triển khai, dự án đã được nghiệm thu vào tháng 6 năm 2010.

Phần mềm ERP Fast Business đã được CMC SI HCM sử dụng tại 3 phòng ban Kế toán, Kinh doanh và Mua hàng với 25 người sử dụng.

Bài liên quan