FAST tuyển thực tập sinh tại TPHCM (hết hạn 31-03-2019)

Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh Nghiệp (FAST) là công ty chuyên về phát triển, tư vấn, triển khai ứng dụng phần mềm và giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nên tảng CNTT.
Ngày đăng: 2019-02-14 16:02:50 Ngày cập nhật: 2019-03-23 00:36:17 Số lần xem: 653

FAST tuyển lập trình phát triển sản phẩm làm việc tại Tp. HCM (hết hạn 31-03-2019)

Tham gia lập trình phát triển phần mềm quản lý cho các doanh nghiệp Lập trình trên ngôn ngữ .NET, CSDL SQL SERVER Làm việc tại trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D)
Ngày đăng: 2019-02-14 16:00:16 Ngày cập nhật: 2019-03-23 00:20:47 Số lần xem: 395

FAST tuyển nhân viên triển khai ERP tại TP. HCM (hết hạn ngày 31-03-2019)

● Khảo sát và phân tích các yêu cầu từ khách hàng ● Kết hợp với phòng Lập trình để thiết kế phần mềm theo yêu cầu của KH ● Cài đặt, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm ● Trợ giúp khách hàng các nghiệp vụ kế toán, nhân sự, quan hệ khách hàng
Ngày đăng: 2019-02-14 15:55:54 Ngày cập nhật: 2019-03-23 00:20:48 Số lần xem: 534

FAST tuyển nhân viên kinh doanh tại TPHCM (hết hạn ngày 31-03-2019)

Tìm kiếm khai thác và tiếp cận khách hàng Giới thiệu và tư vấn khách hàng các sản phẩm của công ty Bán sản phẩm và dịch vụ phần mềm cho khách hàng
Ngày đăng: 2019-02-14 15:51:19 Ngày cập nhật: 2019-03-23 00:20:47 Số lần xem: 346

FAST tuyển lập trình phần mềm kế toán tại TP. HCM (ngày hết hạn 31-03-2019)

Tham gia lập trình phát triển phần mềm kế toán cho doanh nghiệp. Lập trình trên ngôn ngữ .NET C#, CSDL SQL Server. Làm việc tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D).
Ngày đăng: 2019-02-14 15:47:47 Ngày cập nhật: 2019-03-23 02:45:30 Số lần xem: 693

FAST tuyển thực tập sinh tại TPHCM (hết hạn 31-01-2019)

Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh Nghiệp (FAST) là công ty chuyên về phát triển, tư vấn, triển khai ứng dụng phần mềm và giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nên tảng CNTT.
Ngày đăng: 2019-01-10 13:27:22 Ngày cập nhật: 2019-03-23 03:05:45 Số lần xem: 757

FAST tuyển lập trình phát triển sản phẩm làm việc tại Tp. HCM (hết hạn 31-01-2019)

Tham gia lập trình phát triển phần mềm quản lý cho các doanh nghiệp Lập trình trên ngôn ngữ .NET, CSDL SQL SERVER Làm việc tại trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D)
Ngày đăng: 2019-01-10 13:19:20 Ngày cập nhật: 2019-03-23 00:20:48 Số lần xem: 430

FAST tuyển nhân viên triển khai ERP tại TP. HCM (hết hạn ngày 31-01-2019)

● Khảo sát và phân tích các yêu cầu từ khách hàng ● Kết hợp với phòng Lập trình để thiết kế phần mềm theo yêu cầu của KH ● Cài đặt, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm ● Trợ giúp khách hàng các nghiệp vụ kế toán, nhân sự, quan hệ khách hàng
Ngày đăng: 2019-01-10 11:48:03 Ngày cập nhật: 2019-03-23 00:20:48 Số lần xem: 485

FAST tuyển nhân viên kinh doanh tại TPHCM (hết hạn ngày 31-01-2019)

Tìm kiếm khai thác và tiếp cận khách hàng Giới thiệu và tư vấn khách hàng các sản phẩm của công ty Bán sản phẩm và dịch vụ phần mềm cho khách hàng
Ngày đăng: 2019-01-10 11:40:23 Ngày cập nhật: 2019-03-23 00:20:49 Số lần xem: 461

FAST tuyển lập trình phần mềm kế toán tại TP. HCM (ngày hết hạn 31-01-2019)

Tham gia lập trình phát triển phần mềm kế toán cho doanh nghiệp. Lập trình trên ngôn ngữ .NET C#, CSDL SQL Server. Làm việc tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D).
Ngày đăng: 2019-01-10 11:00:17 Ngày cập nhật: 2019-03-23 00:20:48 Số lần xem: 447