Tuyển nhân viên triển khai ERP (hết hạn ngày 30-11-2019)

Lương khởi điểm: 8-10 triệu. Phụ cấp xăng xe, chuyên cần, thưởng dự án. Xét tăng lương định kỳ hàng năm.
Ngày đăng: 2019-11-11 17:38:24 Ngày cập nhật: 2019-11-12 07:49:48 Số lần xem: 13

Nhân viên lập trình phần mềm kế toán tại TPHCM (hết hạn 30-11-2019)

Có mong muốn làm việc trong lĩnh vực phát triển sản phẩm kế toán. Biết tốt một ngôn ngữ lập trình và một hệ quản trị CSDL. Có kiến thức, khái niệm cơ bản về kế toán. Nhận cả sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ngành tin học, có được đào tạo về kế toán.
Ngày đăng: 2019-11-11 17:33:50 Ngày cập nhật: 2019-11-12 07:49:40 Số lần xem: 8

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh (hết hạn ngày 30-11-2019)

Thu nhập trung bình 10tr/tháng cho năm đầu tiên. Đóng bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật Được đào tạo ban đầu và từng đợt trong suốt quá trình làm việc.
Ngày đăng: 2019-11-11 17:31:09 Ngày cập nhật: 2019-11-12 07:48:54 Số lần xem: 16

Nhân viên lập trình phần mềm kế toán tại TPHCM (hết hạn 31-10-2019)

Có mong muốn làm việc trong lĩnh vực phát triển sản phẩm kế toán. Biết tốt một ngôn ngữ lập trình và một hệ quản trị CSDL. Có kiến thức, khái niệm cơ bản về kế toán. Nhận cả sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ngành tin học, có được đào tạo về kế toán.
Ngày đăng: 2019-10-04 08:53:13 Ngày cập nhật: 2019-11-12 06:20:29 Số lần xem: 341

FAST tuyển chuyên viên viết nội dung (content) về phần mềm kế toán và ERP

Mức lương: 10-20 tr (tùy theo kinh nghiệm, năng lực) Xét tăng lương hàng năm (xét 2 lần trong năm đầu làm việc), thưởng cuối năm.
Ngày đăng: 2019-09-18 10:04:38 Ngày cập nhật: 2019-11-12 06:20:29 Số lần xem: 544

Tuyển nhân viên lập trình phát triển sản phẩm (hết hạn 30-09-2019)

Nhận cả sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp.
Ngày đăng: 2019-09-05 09:17:41 Ngày cập nhật: 2019-11-12 06:20:29 Số lần xem: 606

Tuyển dụng lập trình viên (hết hạn ngày 31-10-2019)

Tham gia lập trình cho các dự án phần mềm cho các doanh nghiệp Làm việc tại phòng lập trình ứng dụng.
Ngày đăng: 2019-09-04 13:09:11 Ngày cập nhật: 2019-11-12 06:20:29 Số lần xem: 599

Tuyển nhân viên triển khai ERP (hết hạn ngày 31-10-2019)

Lương khởi điểm: trung bình 7 triệu. Phụ cấp xăng xe, chuyên cần, thưởng dự án. Xét tăng lương định kỳ hàng năm.
Ngày đăng: 2019-09-04 11:42:12 Ngày cập nhật: 2019-11-12 06:20:29 Số lần xem: 615