FAST tuyển nhân viên Telesale tại Tp HCM (hết hạn ngày 31-08-2018)

Tìm kiếm, khai thác các kênh bán hàng và tiếp cận khách hàng Giới thiệu và tư vấn khách hàng các sản phẩm của công ty qua điện thoại, chat… Bán sản phẩm và dịch vụ phần mềm cho khách hàng
Ngày đăng: 2018-08-03 11:35:53 Ngày cập nhật: 2018-08-16 14:54:50 Số lần xem: 187

FAST tuyển nhân viên kinh doanh tại TPHCM (hết hạn ngày 31-08-2018)

Tìm kiếm khai thác và tiếp cận khách hàng Giới thiệu và tư vấn khách hàng các sản phẩm của công ty Bán sản phẩm và dịch vụ phần mềm cho khách hàng
Ngày đăng: 2018-08-03 11:28:59 Ngày cập nhật: 2018-08-16 13:18:08 Số lần xem: 148

FAST tuyển nhân viên triển khai ERP tại TP. HCM (hết hạn ngày 31-08-2018)

● Khảo sát và phân tích các yêu cầu từ khách hàng ● Kết hợp với phòng Lập trình để thiết kế phần mềm theo yêu cầu của KH ● Cài đặt, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm ● Trợ giúp khách hàng các nghiệp vụ kế toán, nhân sự, quan hệ khách hàng
Ngày đăng: 2018-08-01 15:09:58 Ngày cập nhật: 2018-08-16 13:18:06 Số lần xem: 373

FAST tuyển nhân viên trợ lý kinh doanh tại TPHCM (hết hạn ngày 31-08-2018)

Hỗ trợ người quản lý trực tiếp bán sản phẩm, nhằm đáp ứng tối đa các nhu cầu của khách hàng và tăng tối đa Doanh số và lợi nhuận kinh doanh
Ngày đăng: 2018-08-01 15:04:27 Ngày cập nhật: 2018-08-16 12:20:32 Số lần xem: 206

FAST tuyển lập trình viên tại TP. HCM (hết hạn ngày 31-08-2018)

Tham gia lập trình cho các dự án phần mềm cho các doanh nghiệp Làm việc tại phòng lập trình ứng dụng
Ngày đăng: 2018-07-23 13:47:38 Ngày cập nhật: 2018-08-16 12:20:34 Số lần xem: 463

FAST tuyển lập trình phát triển sản phẩm làm việc tại Tp. HCM (hết hạn 30-9-2018)

Tham gia lập trình phát triển phần mềm quản lý cho các doanh nghiệp Lập trình trên ngôn ngữ .NET, CSDL SQL SERVER Làm việc tại trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D)
Ngày đăng: 2018-07-23 11:46:02 Ngày cập nhật: 2018-08-16 12:20:36 Số lần xem: 293

FAST tuyển lập trình phần mềm kế toán tại TP. HCM (ngày hết hạn 31-08-2018)

Tham gia lập trình phát triển phần mềm kế toán cho doanh nghiệp. Lập trình trên ngôn ngữ .NET C#, CSDL SQL Server. Làm việc tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D).
Ngày đăng: 2018-07-11 11:35:25 Ngày cập nhật: 2018-08-16 15:03:10 Số lần xem: 550

FAST tuyển nhân viên kinh doanh tại TP. HCM (hết hạn ngày 30-06-2018)

Tìm kiếm, khai thác và tiếp cận khách hàng Giới thiệu và tư vấn khách hàng các sản phẩm của công ty Bán sản phẩm và dịch vụ phần mềm cho khách hàng.
Ngày đăng: 2018-05-31 13:35:31 Ngày cập nhật: 2018-08-16 12:20:42 Số lần xem: 831

FAST tuyển thực tập sinh tại TPHCM (hết hạn 31-12-2017)

Ngày đăng: 2017-09-27 15:03:38 Ngày cập nhật: 2018-08-16 10:55:46 Số lần xem: 6164