Thông báo bổ sung công cụ hỗ trợ từ xa Ultraviewer cho khách hàng

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất trong công tác hỗ trợ và chăm sóc khách hàng, FAST trân trọng thông báo về việc bổ sung công cụ hỗ trợ từ xa: phần mềm UltraViewer.