Tuyển nhân viên triển khai phần mềm quản lý nhân sự (HRM) tại Hà Nội (hết hạn ngày 31-12-2017)

LƯƠNG – khởi điểm từ 10-20 triệu THƯỞNG - theo dự án và thời gian hoàn thành dự án PHỤ CẤP - công tác, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần…..

FAST Hà Nội tuyển nhân viên Hỗ trợ và Chăm sóc khách hàng (ngày hết hạn 15-12-2017)

Mô tả công việc:  - Xử lý sự cố và bảo trì phần mềm trực tiếp tại khách hàng - Tư vấn hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm. Đưa ra các giải pháp để khách hàng sử dụng phần mềm một các tối ưu và hiệu quả nhất.