FAST Hà Nội tuyển nhân viên Hỗ trợ và Chăm sóc khách hàng (ngày hết hạn 15-12-2017)

Mô tả công việc:  - Xử lý sự cố và bảo trì phần mềm trực tiếp tại khách hàng - Tư vấn hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm. Đưa ra các giải pháp để khách hàng sử dụng phần mềm một các tối ưu và hiệu quả nhất.