Đầu tháng 7.2017, FAST triển khai dự án ERP Fast Business Online cho IC&D

FAST được lựa chọn là nhà cung cấp giải pháp ERP cho IC&D.

Ký kết triển khai ứng dụng hệ thống ERP Fast Business Online cho VINACONEX 25

Tháng 11.2016 FAST và VINACONEX 25 đã ký kết triển khai hệ thống ERP Fast Business Online. Dự kiến dự án thực hiện trong vòng 4 tháng.

Tỷ lệ cải thiện hiệu suất hoạt động DNVVN khi triển khai ERP

Tỷ lệ cải thiện hiệu suất hoạt động doanh nghiệp vừa và nhỏ khi triển khai phần mềm ERP Nguồn: Aberdeen Group, 7-2009

5 giai đoạn tâm lý khi triển khai phần mềm ERP

Nhà quản lý dự án ERP giỏi không những biết rõ 5 giai đoạn tâm lý này mà còn tận dụng để giúp việc triển khai ERP có kết quả tốt hơn