• Hỗ trợ tư vấn (24/7): 1900 56 15 56
  • Email: info@fast.com.vn

Bùi Khánh Ly - Duyên với FAST

“Mình có duyên với FAST” - đó lời chia sẻ chân tình của một trong những “bóng hồng” của phòng Marketing FAST Hà Nội, chị Bùi Khánh Ly (LyBK).