Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2019

Thời gian nghỉ lễ: từ ngày 29-12-2018 (thứ Bảy) đến hết ngày 01-01-2019 (thứ Ba). Ngày trở lại làm việc bình thường: 02-01-2019 (thứ Tư).

Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Thời gian nghỉ lễ: từ ngày 01-09-2018 (thứ Bảy) đến hết ngày 03-09-2018 (thứ Hai). Ngày trở lại làm việc bình thường: 04-09-2018 (thứ Ba).