Cài đặt, đào tạo, chuyển đổi số liệu và triển khai sử dụng

Chuyển giao là quá trình giúp khách hàng tiếp nhận và ứng dụng sản phẩm một cách hiệu quả nhất. Thông thường khi thay đổi thói quen làm việc hay áp dụng một công cụ mới người dùng gặp rất nhiều khó khăn.

Bảo hành, bảo trì và hỗ trợ sử dụng

Sau thời hạn bảo hành miễn phí 12 tháng, FAST và khách hàng cùng nhau thỏa thuận và ký kết các hợp đồng bảo trì sản phẩm. Các nhân viên của FAST luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải quyết mọi khó khăn của khách hàng qua điện thoại.