ERP dưới góc nhìn quản trị

Nhiều doanh nghiệp quan tâm hoặc đã ứng dụng ERP (Enterprise resource planning) - hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Để triển khai ERP các doanh nghiệp cần phải đầu tư về hệ thống máy chủ, máy trạm, mạng nội bộ

Số liệu khảo sát về ứng dụng ERP tháng 6.2010

Dưới đây là thông tin kết quả khảo sát về ứng dụng phần mềm ERP trên thế giới vào tháng 6.2010 của một công ty tư vấn quốc tế. Có thể các thông này cũng sẽ hữu ích cho các doanh nghiệp Việt Nam.

5 bước cần lưu ý trước khi ứng dụng ERP

Giá trị cốt lõi khi DN đầu tư hệ thống ERP không phải là chọn phần mềm mà chọn cho mình một mô hình quản lý DN tiên tiến trong đó CNTT là công cụ mạnh để thực hiện ý đồ quản lý này.

Ứng dụng phần mềm ERP vào doanh nghiệp Việt Nam

Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự thành bại của quá trình tin học hóa nói chung và vấn đề triển khai, ứng dụng ERP nói riêng cPho một doanh nghiệp đó là tính hợp lý của các bước thực hiện.