Giới thiệu tổng quan

31/07/2016 01:21:07 | Số lần xem: 5278
Fast HRM Online là phần mềm quản lý nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Quản trị hệ thống 3474 10/01/2017
2 Quản lý nhân sự 6379 09/01/2019
3 Quản lý tuyển dụng 11244 10/01/2017
4 Chấm công và quản lý phép 53381 10/01/2017
5 Quản lý tính lương và thuế TNCN 4665 10/01/2017
6 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 3624 10/01/2017
7 Giấy chứng nhận bản quyền Fast HRM Online 2411 04/01/2019