DSKH ký mua phần mềm quản lý nhân sự Fast HRM Online năm 2017

13/02/2017 11:31:01 | Số lần xem: 958
Fast HRM Online cung cấp các thông tin nhiều chiều về nhân viên – thông tin cá nhân, các kỹ năng, quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc, các thành tích…