• Hỗ trợ tư vấn (24/7): 1900 56 15 56
  • Email: info@fast.com.vn

Giới thiệu tổng quan

31/07/2016 01:21:07 | Số lần xem: 1130
Fast HRM Online là phần mềm quản trị nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Quản trị hệ thống 480 10/01/2017
2 Quản trị nhân sự 856 10/01/2017
3 Quản lý tuyển dụng 691 10/01/2017
4 Chấm công và quản lý phép 4768 10/01/2017
5 Quản lý tính lương và thuế TNCN 646 10/01/2017
6 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 542 10/01/2017
7 Giấy chứng nhận bản quyền 600 10/01/2017