Giới thiệu tổng quan

31/07/2016 01:21:07 | Số lần xem: 1368
Fast HRM Online là phần mềm quản trị nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Quản trị hệ thống 616 10/01/2017
2 Quản trị nhân sự 1152 10/01/2017
3 Quản lý tuyển dụng 894 10/01/2017
4 Chấm công và quản lý phép 5406 10/01/2017
5 Quản lý tính lương và thuế TNCN 843 10/01/2017
6 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 750 10/01/2017
7 Giấy chứng nhận bản quyền Fast HRM Online 382 11/04/2017