Tài liệu hướng dẫn sử dụng Fast HRM Online

Ngày đăng: 2016-07-31 01:24:02 - Ngày cập nhật: 2017-02-17 16:04:51 - Số lần xem: 2330
Điểm: 0/5 (0 phiếu)

Chủ đề: phần mềm quản lý nhân sự

Bấm vào bên dưới để tải tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý nhân sự-chấm công - tính lương - thuế TNCN

[ Tải về tài liệu giới thiệu phần mềm Fast HRM_Tiếng Việt ]

[ Tải về tài liệu giới thiệu phần mềm Fast HRM_Tiếng Anh ]

[ Tải về tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Fast HRM  _ Tiếng Việt ]

[ Tải về tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Fast HRM _ Tiếng Anh ]

[ Tải về một số mẫu báo cáo in ra từ phần mềm Fast HRM ]