Giới thiệu tổng quan

31/07/2016 01:21:07 | Số lần xem: 3370
Fast HRM Online là phần mềm quản trị nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Quản trị hệ thống 2122 10/01/2017
2 Quản trị nhân sự 4415 10/01/2017
3 Quản lý tuyển dụng 9424 10/01/2017
4 Chấm công và quản lý phép 26362 10/01/2017
5 Quản lý tính lương và thuế TNCN 2724 10/01/2017
6 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 2222 10/01/2017
7 Giấy chứng nhận bản quyền Fast HRM Online 1501 11/04/2017