Giới thiệu tổng quan

31/07/2016 01:21:07 | Số lần xem: 2952
Fast HRM Online là phần mềm quản trị nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Quản trị hệ thống 1867 10/01/2017
2 Quản trị nhân sự 3807 10/01/2017
3 Quản lý tuyển dụng 9029 10/01/2017
4 Chấm công và quản lý phép 23946 10/01/2017
5 Quản lý tính lương và thuế TNCN 2341 10/01/2017
6 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 1955 10/01/2017
7 Giấy chứng nhận bản quyền Fast HRM Online 1319 11/04/2017