Giới thiệu tổng quan

31/07/2016 01:21:07 | Số lần xem: 2527
Fast HRM Online là phần mềm quản trị nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Quản trị hệ thống 1488 10/01/2017
2 Quản trị nhân sự 3106 10/01/2017
3 Quản lý tuyển dụng 8603 10/01/2017
4 Chấm công và quản lý phép 22024 10/01/2017
5 Quản lý tính lương và thuế TNCN 1892 10/01/2017
6 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 1617 10/01/2017
7 Giấy chứng nhận bản quyền Fast HRM Online 998 11/04/2017