Giới thiệu tổng quan

31/07/2016 01:21:07 | Số lần xem: 3837
Fast HRM Online là phần mềm quản trị nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Quản trị hệ thống 2419 10/01/2017
2 Quản trị nhân sự 4959 10/01/2017
3 Quản lý tuyển dụng 9839 10/01/2017
4 Chấm công và quản lý phép 28250 10/01/2017
5 Quản lý tính lương và thuế TNCN 3136 10/01/2017
6 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 2546 10/01/2017
7 Giấy chứng nhận bản quyền Fast HRM Online 1743 11/04/2017