• Hỗ trợ tư vấn (24/7): 1900 56 15 56
  • Email: info@fast.com.vn

Giới thiệu tổng quan

31/07/2016 01:21:07 | Số lần xem: 1137
Fast HRM Online là phần mềm quản trị nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Quản trị hệ thống 486 10/01/2017
2 Quản trị nhân sự 872 10/01/2017
3 Quản lý tuyển dụng 701 10/01/2017
4 Chấm công và quản lý phép 4807 10/01/2017
5 Quản lý tính lương và thuế TNCN 655 10/01/2017
6 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 557 10/01/2017
7 Giấy chứng nhận bản quyền 609 10/01/2017