• Hỗ trợ tư vấn: 1900 56 15 56
  • Email: info@fast.com.vn

Giới thiệu tổng quan

31/07/2016 01:21:07 | Số lần xem: 820
Fast HRM Online là phần mềm quản trị nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Quản trị hệ thống 288 10/01/2017
2 Quản trị nhân sự 514 10/01/2017
3 Quản lý tuyển dụng 416 10/01/2017
4 Chấm công và quản lý phép 1889 10/01/2017
5 Quản lý tính lương và thuế TNCN 406 10/01/2017
6 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 332 10/01/2017
7 Giấy chứng nhận bản quyền 431 10/01/2017