Giới thiệu tổng quan

31/07/2016 01:21:07 | Số lần xem: 1667
Fast HRM Online là phần mềm quản trị nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Quản trị hệ thống 832 10/01/2017
2 Quản trị nhân sự 1577 10/01/2017
3 Quản lý tuyển dụng 1250 10/01/2017
4 Chấm công và quản lý phép 6784 10/01/2017
5 Quản lý tính lương và thuế TNCN 1100 10/01/2017
6 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 979 10/01/2017
7 Giấy chứng nhận bản quyền Fast HRM Online 530 11/04/2017