• Hỗ trợ tư vấn: 1900 56 15 56
  • Email: info@fast.com.vn

Giới thiệu tổng quan

31/07/2016 01:21:07 | Số lần xem: 965
Fast HRM Online là phần mềm quản trị nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Quản trị hệ thống 371 10/01/2017
2 Quản trị nhân sự 678 10/01/2017
3 Quản lý tuyển dụng 566 10/01/2017
4 Chấm công và quản lý phép 2235 10/01/2017
5 Quản lý tính lương và thuế TNCN 513 10/01/2017
6 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 432 10/01/2017
7 Giấy chứng nhận bản quyền 508 10/01/2017