Giới thiệu tổng quan

31/07/2016 01:21:07 | Số lần xem: 2344
Fast HRM Online là phần mềm quản trị nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Quản trị hệ thống 1310 10/01/2017
2 Quản trị nhân sự 2722 10/01/2017
3 Quản lý tuyển dụng 8394 10/01/2017
4 Chấm công và quản lý phép 15753 10/01/2017
5 Quản lý tính lương và thuế TNCN 1688 10/01/2017
6 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 1446 10/01/2017
7 Giấy chứng nhận bản quyền Fast HRM Online 859 11/04/2017