Phân hệ quản lý dự án, công trình

29/09/2016 16:48:33 | Số lần xem: 2362
Phân hệ quản lý dự án, công trình trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu phát sinh ở các phân hệ khác có liên quan đến các dự án, công trình.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 5 lí do tại sao chọn phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 2806 06/01/2017
2 Giới thiệu chung về phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 3220 09/11/2017
3 Phân hệ quản trị hệ thống 3166 18/02/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 3118 07/01/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 2785 07/01/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 3719 07/01/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 3584 07/01/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 3262 07/01/2017
9 Phân hệ quản lý TSCĐ 3020 07/01/2017
10 Phân hệ quản lý CCLĐ 1904 07/01/2017
11 Phân hệ kế toán tính giá thành sản phẩm 8709 07/01/2017
12 Phân hệ kế toán tính giá thành công trình, vụ việc 3565 07/01/2017
13 Phân hệ quản trị phí 1896 07/01/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị theo các trường người dùng tự định nghĩa 1863 07/01/2017
15 Phân hệ kế toán chủ đầu tư 1963 07/01/2017
16 Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN 2525 07/01/2017
17 Phân hệ Thuế TNCN 2408 07/01/2017
18 Phân hệ báo cáo tài chính và báo cáo quản trị 2994 07/01/2017
19 Công cụ phân tích số liệu kinh doanh - Fast Analytics 3487 07/01/2017
20 Thông tin điều hành và báo cáo quản trị qua internet 2075 07/01/2017
21 Bản quyền tác giả Fast Financial 3.5 2769 07/01/2017
22 Bản quyền tác giả Fast Financial 1886 07/01/2017