Phân hệ quản lý dự án, công trình

29/09/2016 16:48:33 | Số lần xem: 767
Phân hệ quản lý dự án, công trình trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu phát sinh ở các phân hệ khác có liên quan đến các dự án, công trình.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 5 lí do tại sao chọn phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 1090 06/01/2017
2 Giới thiệu chung về phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 1252 09/11/2017
3 Phân hệ quản trị hệ thống 945 18/02/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 1077 07/01/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 1082 07/01/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 1367 07/01/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 1297 07/01/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 1221 07/01/2017
9 Phân hệ quản lý TSCĐ 876 07/01/2017
10 Phân hệ quản lý CCLĐ 755 07/01/2017
11 Phân hệ kế toán tính giá thành sản phẩm 2279 07/01/2017
12 Phân hệ kế toán tính giá thành công trình, vụ việc 1270 07/01/2017
13 Phân hệ quản trị phí 698 07/01/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị theo các trường người dùng tự định nghĩa 735 07/01/2017
15 Phân hệ kế toán chủ đầu tư 709 07/01/2017
16 Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN 853 07/01/2017
17 Phân hệ Thuế TNCN 1116 07/01/2017
18 Phân hệ báo cáo tài chính và báo cáo quản trị 1081 07/01/2017
19 Công cụ phân tích số liệu kinh doanh - Fast Analytics 1301 07/01/2017
20 Thông tin điều hành và báo cáo quản trị qua internet 855 07/01/2017
21 Bản quyền tác giả Fast Financial 3.5 1184 07/01/2017
22 Bản quyền tác giả Fast Financial 791 07/01/2017