• Hỗ trợ tư vấn: 1900 56 15 56
  • Email: info@fast.com.vn

Phân hệ quản lý dự án, công trình

29/09/2016 16:48:33 | Số lần xem: 26
Phân hệ quản lý dự án, công trình trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu phát sinh ở các phân hệ khác có liên quan đến các dự án, công trình.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 5 lí do tại sao chọn phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 319 06/01/2017
2 Giới thiệu chung về phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 384 06/01/2017
3 Phân hệ quản trị hệ thống 273 06/01/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 301 07/01/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 254 07/01/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 254 07/01/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 257 07/01/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 269 07/01/2017
9 Phân hệ quản lý TSCĐ 226 07/01/2017
10 Phân hệ quản lý CCLĐ 209 07/01/2017
11 Phân hệ kế toán tính giá thành sản phẩm 321 07/01/2017
12 Phân hệ kế toán tính giá thành công trình, vụ việc 206 07/01/2017
13 Phân hệ quản trị phí 162 07/01/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị theo các trường người dùng tự định nghĩa 175 07/01/2017
15 Phân hệ kế toán chủ đầu tư 175 07/01/2017
16 Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN 204 07/01/2017
17 Phân hệ Thuế TNCN 256 07/01/2017
18 Phân hệ báo cáo tài chính và báo cáo quản trị 230 07/01/2017
19 Công cụ phân tích số liệu kinh doanh - Fast Analytics 256 07/01/2017
20 Thông tin điều hành và báo cáo quản trị qua internet 213 07/01/2017
21 Bản quyền tác giả Fast Financial 3.5 235 07/01/2017
22 Bản quyền tác giả Fast Financial 218 07/01/2017