Phân hệ quản lý dự án, công trình

29/09/2016 16:48:33 | Số lần xem: 1241
Phân hệ quản lý dự án, công trình trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu phát sinh ở các phân hệ khác có liên quan đến các dự án, công trình.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 5 lí do tại sao chọn phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 1589 06/01/2017
2 Giới thiệu chung về phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 1856 09/11/2017
3 Phân hệ quản trị hệ thống 1511 18/02/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 1597 07/01/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 1482 07/01/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 1955 07/01/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 1975 07/01/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 1798 07/01/2017
9 Phân hệ quản lý TSCĐ 1783 07/01/2017
10 Phân hệ quản lý CCLĐ 1083 07/01/2017
11 Phân hệ kế toán tính giá thành sản phẩm 3704 07/01/2017
12 Phân hệ kế toán tính giá thành công trình, vụ việc 1890 07/01/2017
13 Phân hệ quản trị phí 1026 07/01/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị theo các trường người dùng tự định nghĩa 1094 07/01/2017
15 Phân hệ kế toán chủ đầu tư 1077 07/01/2017
16 Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN 1253 07/01/2017
17 Phân hệ Thuế TNCN 1496 07/01/2017
18 Phân hệ báo cáo tài chính và báo cáo quản trị 1778 07/01/2017
19 Công cụ phân tích số liệu kinh doanh - Fast Analytics 2216 07/01/2017
20 Thông tin điều hành và báo cáo quản trị qua internet 1246 07/01/2017
21 Bản quyền tác giả Fast Financial 3.5 1648 07/01/2017
22 Bản quyền tác giả Fast Financial 1160 07/01/2017