Phân hệ quản lý dự án, công trình

29/09/2016 16:48:33 | Số lần xem: 2113
Phân hệ quản lý dự án, công trình trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu phát sinh ở các phân hệ khác có liên quan đến các dự án, công trình.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 5 lí do tại sao chọn phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 2567 06/01/2017
2 Giới thiệu chung về phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 2900 09/11/2017
3 Phân hệ quản trị hệ thống 2738 18/02/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 2757 07/01/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 2502 07/01/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 3218 07/01/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 3212 07/01/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 2924 07/01/2017
9 Phân hệ quản lý TSCĐ 2712 07/01/2017
10 Phân hệ quản lý CCLĐ 1761 07/01/2017
11 Phân hệ kế toán tính giá thành sản phẩm 7966 07/01/2017
12 Phân hệ kế toán tính giá thành công trình, vụ việc 3242 07/01/2017
13 Phân hệ quản trị phí 1749 07/01/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị theo các trường người dùng tự định nghĩa 1721 07/01/2017
15 Phân hệ kế toán chủ đầu tư 1835 07/01/2017
16 Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN 2279 07/01/2017
17 Phân hệ Thuế TNCN 2259 07/01/2017
18 Phân hệ báo cáo tài chính và báo cáo quản trị 2790 07/01/2017
19 Công cụ phân tích số liệu kinh doanh - Fast Analytics 3281 07/01/2017
20 Thông tin điều hành và báo cáo quản trị qua internet 1928 07/01/2017
21 Bản quyền tác giả Fast Financial 3.5 2594 07/01/2017
22 Bản quyền tác giả Fast Financial 1756 07/01/2017