Phân hệ quản lý dự án, công trình

29/09/2016 16:48:33 | Số lần xem: 1751
Phân hệ quản lý dự án, công trình trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu phát sinh ở các phân hệ khác có liên quan đến các dự án, công trình.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 5 lí do tại sao chọn phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 2200 06/01/2017
2 Giới thiệu chung về phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 2423 09/11/2017
3 Phân hệ quản trị hệ thống 2223 18/02/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 2249 07/01/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 2120 07/01/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 2708 07/01/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 2702 07/01/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 2481 07/01/2017
9 Phân hệ quản lý TSCĐ 2329 07/01/2017
10 Phân hệ quản lý CCLĐ 1513 07/01/2017
11 Phân hệ kế toán tính giá thành sản phẩm 7024 07/01/2017
12 Phân hệ kế toán tính giá thành công trình, vụ việc 2725 07/01/2017
13 Phân hệ quản trị phí 1436 07/01/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị theo các trường người dùng tự định nghĩa 1467 07/01/2017
15 Phân hệ kế toán chủ đầu tư 1538 07/01/2017
16 Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN 1885 07/01/2017
17 Phân hệ Thuế TNCN 1969 07/01/2017
18 Phân hệ báo cáo tài chính và báo cáo quản trị 2412 07/01/2017
19 Công cụ phân tích số liệu kinh doanh - Fast Analytics 2864 07/01/2017
20 Thông tin điều hành và báo cáo quản trị qua internet 1658 07/01/2017
21 Bản quyền tác giả Fast Financial 3.5 2239 07/01/2017
22 Bản quyền tác giả Fast Financial 1535 07/01/2017