Phân hệ quản lý dự án, công trình

29/09/2016 16:48:33 | Số lần xem: 617
Phân hệ quản lý dự án, công trình trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu phát sinh ở các phân hệ khác có liên quan đến các dự án, công trình.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 5 lí do tại sao chọn phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 957 06/01/2017
2 Giới thiệu chung về phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 1098 18/02/2017
3 Phân hệ quản trị hệ thống 813 18/02/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 926 07/01/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 878 07/01/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 1129 07/01/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 1068 07/01/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 1029 07/01/2017
9 Phân hệ quản lý TSCĐ 741 07/01/2017
10 Phân hệ quản lý CCLĐ 658 07/01/2017
11 Phân hệ kế toán tính giá thành sản phẩm 1869 07/01/2017
12 Phân hệ kế toán tính giá thành công trình, vụ việc 1056 07/01/2017
13 Phân hệ quản trị phí 598 07/01/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị theo các trường người dùng tự định nghĩa 630 07/01/2017
15 Phân hệ kế toán chủ đầu tư 596 07/01/2017
16 Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN 708 07/01/2017
17 Phân hệ Thuế TNCN 982 07/01/2017
18 Phân hệ báo cáo tài chính và báo cáo quản trị 932 07/01/2017
19 Công cụ phân tích số liệu kinh doanh - Fast Analytics 1109 07/01/2017
20 Thông tin điều hành và báo cáo quản trị qua internet 716 07/01/2017
21 Bản quyền tác giả Fast Financial 3.5 1002 07/01/2017
22 Bản quyền tác giả Fast Financial 685 07/01/2017