Phân hệ quản lý dự án, công trình

29/09/2016 16:48:33 | Số lần xem: 535
Phân hệ quản lý dự án, công trình trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu phát sinh ở các phân hệ khác có liên quan đến các dự án, công trình.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 5 lí do tại sao chọn phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 884 06/01/2017
2 Giới thiệu chung về phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 1028 18/02/2017
3 Phân hệ quản trị hệ thống 752 18/02/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 853 07/01/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 797 07/01/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 982 07/01/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 939 07/01/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 918 07/01/2017
9 Phân hệ quản lý TSCĐ 671 07/01/2017
10 Phân hệ quản lý CCLĐ 604 07/01/2017
11 Phân hệ kế toán tính giá thành sản phẩm 1633 07/01/2017
12 Phân hệ kế toán tính giá thành công trình, vụ việc 924 07/01/2017
13 Phân hệ quản trị phí 537 07/01/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị theo các trường người dùng tự định nghĩa 576 07/01/2017
15 Phân hệ kế toán chủ đầu tư 543 07/01/2017
16 Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN 647 07/01/2017
17 Phân hệ Thuế TNCN 899 07/01/2017
18 Phân hệ báo cáo tài chính và báo cáo quản trị 838 07/01/2017
19 Công cụ phân tích số liệu kinh doanh - Fast Analytics 1028 07/01/2017
20 Thông tin điều hành và báo cáo quản trị qua internet 647 07/01/2017
21 Bản quyền tác giả Fast Financial 3.5 920 07/01/2017
22 Bản quyền tác giả Fast Financial 633 07/01/2017