DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2017

13/02/2017 11:21:44 | Số lần xem: 992
Fast Financial là phần mềm quản trị kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, có khả năng xử lý khối lượng lớn giao dịch
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Financial ứng dụng thành công tại các Quỹ đầu tư và phát triển 5894 12/01/2017
2 DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2016 1307 25/05/2017
3 DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2015 1168 07/01/2017
4 DSKH phần mềm Fast Financial ký mua mới năm 2014 (đến hết tháng 12.2014) 1031 07/01/2017
5 DSKH phần mềm Fast Financial ký mua mới năm 2013 (đến hết tháng 12.2013) 940 07/01/2017
6 Danh sách khách hàng Fast Financial ký mua mới năm 2012 (đến hết tháng 12.2012) 968 07/01/2017
7 Danh sách khách hàng Fast Financial năm 2011 1116 07/01/2017
8 Danh sách khách hàng Fast Financial theo tỉnh thành 1285 07/01/2017
9 Danh sách khách hàng Fast Financial theo loại hình sản xuất kinh doanh 1419 07/01/2017
10 Danh sách khách hàng Fast Financial theo ngành nghề SXKD 1335 07/01/2017
11 Danh sách khách hàng Fast Financial theo công ty có vốn nước ngoài 1281 07/01/2017
12 Ứng dụng phần mềm tài chính kế toán Fast Financial cho Toll Việt Nam 2076 07/01/2017
13 Ứng dụng phần mềm Fast Financial tại công ty thép Việt Thanh 996 07/01/2017
14 Ứng dụng Fast Financial tại Royal Cargo 853 07/01/2017
15 Ứng dụng Phần mềm quản trị tài chính kế toán tại Công ty Tiến Tuấn 944 07/01/2017
16 Ứng dụng phần mềm quản trị tài chính kế toán tại SuperDong 912 07/01/2017
17 Ứng dụng Fast Financial và Fast HRM tại DONAC 906 07/01/2017
18 Ứng dụng Fast Financial tại PTSC Thanh Hóa 6210 07/01/2017
19 Ứng dụng Fast Financial tại Công ty Kim Điệp 7946 07/01/2017
20 Ứng dụng Fast Financial tại Xi măng Cẩm Phả 2954 07/01/2017
21 Phần mềm FAST đáp ứng các yêu cầu đặc thù tại HAIHACO 5253 07/01/2017