• Hỗ trợ tư vấn (24/7): 1900 56 15 56
  • Email: info@fast.com.vn

DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2017

13/02/2017 11:21:44 | Số lần xem: 89
Fast Financial là phần mềm quản trị kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, có khả năng xử lý khối lượng lớn giao dịch
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Financial ứng dụng thành công tại các Quỹ đầu tư và phát triển 259 12/01/2017
2 DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2016 442 07/01/2017
3 DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2015 272 07/01/2017
4 DSKH phần mềm Fast Financial ký mua mới năm 2014 (đến hết tháng 12.2014) 181 07/01/2017
5 DSKH phần mềm Fast Financial ký mua mới năm 2013 (đến hết tháng 12.2013) 153 07/01/2017
6 Danh sách khách hàng Fast Financial ký mua mới năm 2012 (đến hết tháng 12.2012) 181 07/01/2017
7 Danh sách khách hàng Fast Financial năm 2011 240 07/01/2017
8 Danh sách khách hàng Fast Financial theo tỉnh thành 242 07/01/2017
9 Danh sách khách hàng Fast Financial theo loại hình sản xuất kinh doanh 302 07/01/2017
10 Danh sách khách hàng Fast Financial theo ngành nghề SXKD 274 07/01/2017
11 Danh sách khách hàng Fast Financial theo công ty có vốn nước ngoài 251 07/01/2017
12 Ứng dụng phần mềm tài chính kế toán Fast Financial cho Toll Việt Nam 155 07/01/2017
13 Ứng dụng phần mềm Fast Financial tại công ty thép Việt Thanh 161 07/01/2017
14 Ứng dụng Fast Financial tại Royal Cargo 140 07/01/2017
15 Ứng dụng Phần mềm quản trị tài chính kế toán tại Công ty Tiến Tuấn 151 07/01/2017
16 Ứng dụng phần mềm quản trị tài chính kế toán tại SuperDong 160 07/01/2017
17 Ứng dụng Fast Financial và Fast HRM tại DONAC 180 07/01/2017
18 Ứng dụng Fast Financial tại PTSC Thanh Hóa 175 07/01/2017
19 Ứng dụng Fast Financial tại Công ty Kim Điệp 168 07/01/2017
20 Ứng dụng Fast Financial tại Xi măng Cẩm Phả 172 07/01/2017
21 Phần mềm FAST đáp ứng các yêu cầu đặc thù tại HAIHACO 3766 07/01/2017