DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2017

13/02/2017 11:21:44 | Số lần xem: 774
Fast Financial là phần mềm quản trị kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, có khả năng xử lý khối lượng lớn giao dịch
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Financial ứng dụng thành công tại các Quỹ đầu tư và phát triển 5411 12/01/2017
2 DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2016 1106 25/05/2017
3 DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2015 934 07/01/2017
4 DSKH phần mềm Fast Financial ký mua mới năm 2014 (đến hết tháng 12.2014) 783 07/01/2017
5 DSKH phần mềm Fast Financial ký mua mới năm 2013 (đến hết tháng 12.2013) 717 07/01/2017
6 Danh sách khách hàng Fast Financial ký mua mới năm 2012 (đến hết tháng 12.2012) 753 07/01/2017
7 Danh sách khách hàng Fast Financial năm 2011 878 07/01/2017
8 Danh sách khách hàng Fast Financial theo tỉnh thành 957 07/01/2017
9 Danh sách khách hàng Fast Financial theo loại hình sản xuất kinh doanh 1057 07/01/2017
10 Danh sách khách hàng Fast Financial theo ngành nghề SXKD 1086 07/01/2017
11 Danh sách khách hàng Fast Financial theo công ty có vốn nước ngoài 1012 07/01/2017
12 Ứng dụng phần mềm tài chính kế toán Fast Financial cho Toll Việt Nam 1586 07/01/2017
13 Ứng dụng phần mềm Fast Financial tại công ty thép Việt Thanh 780 07/01/2017
14 Ứng dụng Fast Financial tại Royal Cargo 652 07/01/2017
15 Ứng dụng Phần mềm quản trị tài chính kế toán tại Công ty Tiến Tuấn 700 07/01/2017
16 Ứng dụng phần mềm quản trị tài chính kế toán tại SuperDong 693 07/01/2017
17 Ứng dụng Fast Financial và Fast HRM tại DONAC 724 07/01/2017
18 Ứng dụng Fast Financial tại PTSC Thanh Hóa 5957 07/01/2017
19 Ứng dụng Fast Financial tại Công ty Kim Điệp 7664 07/01/2017
20 Ứng dụng Fast Financial tại Xi măng Cẩm Phả 2551 07/01/2017
21 Phần mềm FAST đáp ứng các yêu cầu đặc thù tại HAIHACO 4770 07/01/2017