• Hỗ trợ tư vấn: 1900 56 15 56
  • Email: info@fast.com.vn

DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2017

13/02/2017 11:21:44 | Số lần xem: 29
Fast Financial là phần mềm quản trị kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, có khả năng xử lý khối lượng lớn giao dịch
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Financial ứng dụng thành công tại các Quỹ đầu tư và phát triển 218 12/01/2017
2 DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2016 383 07/01/2017
3 DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2015 210 07/01/2017
4 DSKH phần mềm Fast Financial ký mua mới năm 2014 (đến hết tháng 12.2014) 136 07/01/2017
5 DSKH phần mềm Fast Financial ký mua mới năm 2013 (đến hết tháng 12.2013) 118 07/01/2017
6 Danh sách khách hàng Fast Financial ký mua mới năm 2012 (đến hết tháng 12.2012) 137 07/01/2017
7 Danh sách khách hàng Fast Financial năm 2011 195 07/01/2017
8 Danh sách khách hàng Fast Financial theo tỉnh thành 206 07/01/2017
9 Danh sách khách hàng Fast Financial theo loại hình sản xuất kinh doanh 245 07/01/2017
10 Danh sách khách hàng Fast Financial theo ngành nghề SXKD 219 07/01/2017
11 Danh sách khách hàng Fast Financial theo công ty có vốn nước ngoài 204 07/01/2017
12 Ứng dụng phần mềm tài chính kế toán Fast Financial cho Toll Việt Nam 121 07/01/2017
13 Ứng dụng phần mềm Fast Financial tại công ty thép Việt Thanh 126 07/01/2017
14 Ứng dụng Fast Financial tại Royal Cargo 114 07/01/2017
15 Ứng dụng Phần mềm quản trị tài chính kế toán tại Công ty Tiến Tuấn 126 07/01/2017
16 Ứng dụng phần mềm quản trị tài chính kế toán tại SuperDong 133 07/01/2017
17 Ứng dụng Fast Financial và Fast HRM tại DONAC 144 07/01/2017
18 Ứng dụng Fast Financial tại PTSC Thanh Hóa 139 07/01/2017
19 Ứng dụng Fast Financial tại Công ty Kim Điệp 132 07/01/2017
20 Ứng dụng Fast Financial tại Xi măng Cẩm Phả 136 07/01/2017
21 Phần mềm FAST đáp ứng các yêu cầu đặc thù tại HAIHACO 3622 07/01/2017