DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2017

13/02/2017 11:21:44 | Số lần xem: 246
Fast Financial là phần mềm quản trị kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, có khả năng xử lý khối lượng lớn giao dịch
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Financial ứng dụng thành công tại các Quỹ đầu tư và phát triển 4670 12/01/2017
2 DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2016 587 25/05/2017
3 DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2015 399 07/01/2017
4 DSKH phần mềm Fast Financial ký mua mới năm 2014 (đến hết tháng 12.2014) 300 07/01/2017
5 DSKH phần mềm Fast Financial ký mua mới năm 2013 (đến hết tháng 12.2013) 252 07/01/2017
6 Danh sách khách hàng Fast Financial ký mua mới năm 2012 (đến hết tháng 12.2012) 307 07/01/2017
7 Danh sách khách hàng Fast Financial năm 2011 365 07/01/2017
8 Danh sách khách hàng Fast Financial theo tỉnh thành 363 07/01/2017
9 Danh sách khách hàng Fast Financial theo loại hình sản xuất kinh doanh 444 07/01/2017
10 Danh sách khách hàng Fast Financial theo ngành nghề SXKD 425 07/01/2017
11 Danh sách khách hàng Fast Financial theo công ty có vốn nước ngoài 385 07/01/2017
12 Ứng dụng phần mềm tài chính kế toán Fast Financial cho Toll Việt Nam 938 07/01/2017
13 Ứng dụng phần mềm Fast Financial tại công ty thép Việt Thanh 292 07/01/2017
14 Ứng dụng Fast Financial tại Royal Cargo 226 07/01/2017
15 Ứng dụng Phần mềm quản trị tài chính kế toán tại Công ty Tiến Tuấn 261 07/01/2017
16 Ứng dụng phần mềm quản trị tài chính kế toán tại SuperDong 283 07/01/2017
17 Ứng dụng Fast Financial và Fast HRM tại DONAC 280 07/01/2017
18 Ứng dụng Fast Financial tại PTSC Thanh Hóa 1234 07/01/2017
19 Ứng dụng Fast Financial tại Công ty Kim Điệp 2306 07/01/2017
20 Ứng dụng Fast Financial tại Xi măng Cẩm Phả 1814 07/01/2017
21 Phần mềm FAST đáp ứng các yêu cầu đặc thù tại HAIHACO 4104 07/01/2017