DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2017

13/02/2017 11:21:44 | Số lần xem: 182
Fast Financial là phần mềm quản trị kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, có khả năng xử lý khối lượng lớn giao dịch
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Financial ứng dụng thành công tại các Quỹ đầu tư và phát triển 1452 12/01/2017
2 DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2016 543 07/01/2017
3 DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2015 344 07/01/2017
4 DSKH phần mềm Fast Financial ký mua mới năm 2014 (đến hết tháng 12.2014) 249 07/01/2017
5 DSKH phần mềm Fast Financial ký mua mới năm 2013 (đến hết tháng 12.2013) 213 07/01/2017
6 Danh sách khách hàng Fast Financial ký mua mới năm 2012 (đến hết tháng 12.2012) 262 07/01/2017
7 Danh sách khách hàng Fast Financial năm 2011 321 07/01/2017
8 Danh sách khách hàng Fast Financial theo tỉnh thành 315 07/01/2017
9 Danh sách khách hàng Fast Financial theo loại hình sản xuất kinh doanh 382 07/01/2017
10 Danh sách khách hàng Fast Financial theo ngành nghề SXKD 359 07/01/2017
11 Danh sách khách hàng Fast Financial theo công ty có vốn nước ngoài 322 07/01/2017
12 Ứng dụng phần mềm tài chính kế toán Fast Financial cho Toll Việt Nam 218 07/01/2017
13 Ứng dụng phần mềm Fast Financial tại công ty thép Việt Thanh 237 07/01/2017
14 Ứng dụng Fast Financial tại Royal Cargo 190 07/01/2017
15 Ứng dụng Phần mềm quản trị tài chính kế toán tại Công ty Tiến Tuấn 212 07/01/2017
16 Ứng dụng phần mềm quản trị tài chính kế toán tại SuperDong 220 07/01/2017
17 Ứng dụng Fast Financial và Fast HRM tại DONAC 238 07/01/2017
18 Ứng dụng Fast Financial tại PTSC Thanh Hóa 261 07/01/2017
19 Ứng dụng Fast Financial tại Công ty Kim Điệp 221 07/01/2017
20 Ứng dụng Fast Financial tại Xi măng Cẩm Phả 232 07/01/2017
21 Phần mềm FAST đáp ứng các yêu cầu đặc thù tại HAIHACO 4016 07/01/2017