DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2017

13/02/2017 11:21:44 | Số lần xem: 629
Fast Financial là phần mềm quản trị kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, có khả năng xử lý khối lượng lớn giao dịch
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Financial ứng dụng thành công tại các Quỹ đầu tư và phát triển 5213 12/01/2017
2 DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2016 962 25/05/2017
3 DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2015 752 07/01/2017
4 DSKH phần mềm Fast Financial ký mua mới năm 2014 (đến hết tháng 12.2014) 645 07/01/2017
5 DSKH phần mềm Fast Financial ký mua mới năm 2013 (đến hết tháng 12.2013) 577 07/01/2017
6 Danh sách khách hàng Fast Financial ký mua mới năm 2012 (đến hết tháng 12.2012) 625 07/01/2017
7 Danh sách khách hàng Fast Financial năm 2011 709 07/01/2017
8 Danh sách khách hàng Fast Financial theo tỉnh thành 724 07/01/2017
9 Danh sách khách hàng Fast Financial theo loại hình sản xuất kinh doanh 860 07/01/2017
10 Danh sách khách hàng Fast Financial theo ngành nghề SXKD 873 07/01/2017
11 Danh sách khách hàng Fast Financial theo công ty có vốn nước ngoài 796 07/01/2017
12 Ứng dụng phần mềm tài chính kế toán Fast Financial cho Toll Việt Nam 1393 07/01/2017
13 Ứng dụng phần mềm Fast Financial tại công ty thép Việt Thanh 631 07/01/2017
14 Ứng dụng Fast Financial tại Royal Cargo 513 07/01/2017
15 Ứng dụng Phần mềm quản trị tài chính kế toán tại Công ty Tiến Tuấn 551 07/01/2017
16 Ứng dụng phần mềm quản trị tài chính kế toán tại SuperDong 561 07/01/2017
17 Ứng dụng Fast Financial và Fast HRM tại DONAC 574 07/01/2017
18 Ứng dụng Fast Financial tại PTSC Thanh Hóa 5769 07/01/2017
19 Ứng dụng Fast Financial tại Công ty Kim Điệp 7462 07/01/2017
20 Ứng dụng Fast Financial tại Xi măng Cẩm Phả 2369 07/01/2017
21 Phần mềm FAST đáp ứng các yêu cầu đặc thù tại HAIHACO 4594 07/01/2017