DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2017

13/02/2017 11:21:44 | Số lần xem: 1185
Fast Financial là phần mềm quản trị kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, có khả năng xử lý khối lượng lớn giao dịch
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Financial ứng dụng thành công tại các Quỹ đầu tư và phát triển 6212 12/01/2017
2 DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2016 1535 25/05/2017
3 DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2015 1370 07/01/2017
4 DSKH phần mềm Fast Financial ký mua mới năm 2014 (đến hết tháng 12.2014) 1221 07/01/2017
5 DSKH phần mềm Fast Financial ký mua mới năm 2013 (đến hết tháng 12.2013) 1133 07/01/2017
6 Danh sách khách hàng Fast Financial ký mua mới năm 2012 (đến hết tháng 12.2012) 1182 07/01/2017
7 Danh sách khách hàng Fast Financial năm 2011 1289 07/01/2017
8 Danh sách khách hàng Fast Financial theo tỉnh thành 1511 07/01/2017
9 Danh sách khách hàng Fast Financial theo loại hình sản xuất kinh doanh 1618 07/01/2017
10 Danh sách khách hàng Fast Financial theo ngành nghề SXKD 1554 07/01/2017
11 Danh sách khách hàng Fast Financial theo công ty có vốn nước ngoài 1465 07/01/2017
12 Ứng dụng phần mềm tài chính kế toán Fast Financial cho Toll Việt Nam 2330 07/01/2017
13 Ứng dụng phần mềm Fast Financial tại công ty thép Việt Thanh 1205 07/01/2017
14 Ứng dụng Fast Financial tại Royal Cargo 1026 07/01/2017
15 Ứng dụng Phần mềm quản trị tài chính kế toán tại Công ty Tiến Tuấn 1134 07/01/2017
16 Ứng dụng phần mềm quản trị tài chính kế toán tại SuperDong 1110 07/01/2017
17 Ứng dụng Fast Financial và Fast HRM tại DONAC 1079 07/01/2017
18 Ứng dụng Fast Financial tại PTSC Thanh Hóa 6450 07/01/2017
19 Ứng dụng Fast Financial tại Công ty Kim Điệp 8179 07/01/2017
20 Ứng dụng Fast Financial tại Xi măng Cẩm Phả 3191 07/01/2017
21 Phần mềm FAST đáp ứng các yêu cầu đặc thù tại HAIHACO 5553 07/01/2017