DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2017

13/02/2017 11:21:44 | Số lần xem: 702
Fast Financial là phần mềm quản trị kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, có khả năng xử lý khối lượng lớn giao dịch
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Financial ứng dụng thành công tại các Quỹ đầu tư và phát triển 5323 12/01/2017
2 DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2016 1033 25/05/2017
3 DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2015 839 07/01/2017
4 DSKH phần mềm Fast Financial ký mua mới năm 2014 (đến hết tháng 12.2014) 711 07/01/2017
5 DSKH phần mềm Fast Financial ký mua mới năm 2013 (đến hết tháng 12.2013) 645 07/01/2017
6 Danh sách khách hàng Fast Financial ký mua mới năm 2012 (đến hết tháng 12.2012) 694 07/01/2017
7 Danh sách khách hàng Fast Financial năm 2011 788 07/01/2017
8 Danh sách khách hàng Fast Financial theo tỉnh thành 804 07/01/2017
9 Danh sách khách hàng Fast Financial theo loại hình sản xuất kinh doanh 963 07/01/2017
10 Danh sách khách hàng Fast Financial theo ngành nghề SXKD 984 07/01/2017
11 Danh sách khách hàng Fast Financial theo công ty có vốn nước ngoài 913 07/01/2017
12 Ứng dụng phần mềm tài chính kế toán Fast Financial cho Toll Việt Nam 1482 07/01/2017
13 Ứng dụng phần mềm Fast Financial tại công ty thép Việt Thanh 708 07/01/2017
14 Ứng dụng Fast Financial tại Royal Cargo 590 07/01/2017
15 Ứng dụng Phần mềm quản trị tài chính kế toán tại Công ty Tiến Tuấn 627 07/01/2017
16 Ứng dụng phần mềm quản trị tài chính kế toán tại SuperDong 617 07/01/2017
17 Ứng dụng Fast Financial và Fast HRM tại DONAC 655 07/01/2017
18 Ứng dụng Fast Financial tại PTSC Thanh Hóa 5875 07/01/2017
19 Ứng dụng Fast Financial tại Công ty Kim Điệp 7567 07/01/2017
20 Ứng dụng Fast Financial tại Xi măng Cẩm Phả 2469 07/01/2017
21 Phần mềm FAST đáp ứng các yêu cầu đặc thù tại HAIHACO 4693 07/01/2017