• Hỗ trợ tư vấn: 1900 56 15 56
  • Email: info@fast.com.vn

Fast Financial ứng dụng thành công tại các Quỹ đầu tư và phát triển

06/12/2016 08:57:09 | Số lần xem: 190
Năm 2010 FAST bắt đầu triển khai ứng dụng phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial tại Công ty đầu tư tài chính Nhà Nước Tp. HCM (tiền thân là Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Tp. HCM).
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2016 334 07/01/2017
2 DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2015 186 07/01/2017
3 DSKH phần mềm Fast Financial ký mua mới năm 2014 (đến hết tháng 12.2014) 115 07/01/2017
4 DSKH phần mềm Fast Financial ký mua mới năm 2013 (đến hết tháng 12.2013) 103 07/01/2017
5 Danh sách khách hàng Fast Financial ký mua mới năm 2012 (đến hết tháng 12.2012) 115 07/01/2017
6 Danh sách khách hàng Fast Financial năm 2011 170 07/01/2017
7 Danh sách khách hàng Fast Financial theo tỉnh thành 181 07/01/2017
8 Danh sách khách hàng Fast Financial theo loại hình sản xuất kinh doanh 209 07/01/2017
9 Danh sách khách hàng Fast Financial theo ngành nghề SXKD 185 07/01/2017
10 Danh sách khách hàng Fast Financial theo công ty có vốn nước ngoài 173 07/01/2017
11 Ứng dụng phần mềm tài chính kế toán Fast Financial cho Toll Việt Nam 105 07/01/2017
12 Ứng dụng phần mềm Fast Financial tại công ty thép Việt Thanh 109 07/01/2017
13 Ứng dụng Fast Financial tại Royal Cargo 98 07/01/2017
14 Ứng dụng Phần mềm quản trị tài chính kế toán tại Công ty Tiến Tuấn 108 07/01/2017
15 Ứng dụng phần mềm quản trị tài chính kế toán tại SuperDong 113 07/01/2017
16 Ứng dụng Fast Financial và Fast HRM tại DONAC 123 07/01/2017
17 Ứng dụng Fast Financial tại PTSC Thanh Hóa 121 07/01/2017
18 Ứng dụng Fast Financial tại Công ty Kim Điệp 111 07/01/2017
19 Ứng dụng Fast Financial tại Xi măng Cẩm Phả 120 07/01/2017
20 Phần mềm FAST đáp ứng các yêu cầu đặc thù tại HAIHACO 3352 07/01/2017