DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2017

13/02/2017 11:21:44 | Số lần xem: 894
Fast Financial là phần mềm quản trị kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, có khả năng xử lý khối lượng lớn giao dịch
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Financial ứng dụng thành công tại các Quỹ đầu tư và phát triển 5671 12/01/2017
2 DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2016 1215 25/05/2017
3 DSKH ký mua phần mềm quản trị kế toán Fast Financial năm 2015 1075 07/01/2017
4 DSKH phần mềm Fast Financial ký mua mới năm 2014 (đến hết tháng 12.2014) 916 07/01/2017
5 DSKH phần mềm Fast Financial ký mua mới năm 2013 (đến hết tháng 12.2013) 840 07/01/2017
6 Danh sách khách hàng Fast Financial ký mua mới năm 2012 (đến hết tháng 12.2012) 854 07/01/2017
7 Danh sách khách hàng Fast Financial năm 2011 1017 07/01/2017
8 Danh sách khách hàng Fast Financial theo tỉnh thành 1158 07/01/2017
9 Danh sách khách hàng Fast Financial theo loại hình sản xuất kinh doanh 1282 07/01/2017
10 Danh sách khách hàng Fast Financial theo ngành nghề SXKD 1209 07/01/2017
11 Danh sách khách hàng Fast Financial theo công ty có vốn nước ngoài 1179 07/01/2017
12 Ứng dụng phần mềm tài chính kế toán Fast Financial cho Toll Việt Nam 1919 07/01/2017
13 Ứng dụng phần mềm Fast Financial tại công ty thép Việt Thanh 876 07/01/2017
14 Ứng dụng Fast Financial tại Royal Cargo 751 07/01/2017
15 Ứng dụng Phần mềm quản trị tài chính kế toán tại Công ty Tiến Tuấn 842 07/01/2017
16 Ứng dụng phần mềm quản trị tài chính kế toán tại SuperDong 797 07/01/2017
17 Ứng dụng Fast Financial và Fast HRM tại DONAC 830 07/01/2017
18 Ứng dụng Fast Financial tại PTSC Thanh Hóa 6099 07/01/2017
19 Ứng dụng Fast Financial tại Công ty Kim Điệp 7837 07/01/2017
20 Ứng dụng Fast Financial tại Xi măng Cẩm Phả 2853 07/01/2017
21 Phần mềm FAST đáp ứng các yêu cầu đặc thù tại HAIHACO 5079 07/01/2017