Các giải thưởng của Fast Financial

Ngày đăng: 2016-07-30 20:34:19 - Ngày cập nhật: 2017-01-06 16:54:36 - Số lần xem: 471
Điểm: 0/5 (0 phiếu)

2010. Phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial đạt giải “Sao Khuê 2010” và danh hiệu “Phần mềm ưu việt 2010”

FAST nhận giải thưởng sao khuê 2010