Bản quyền tác giả Fast Financial

Ngày đăng: 2016-07-26 22:18:48 - Ngày cập nhật: 2017-01-07 10:35:57 - Số lần xem: 2018
Điểm: 0/5 (0 phiếu)

Chủ đề: phần mềm kế toán, chứng nhận bản quyền

Fast Financial - Phần mềm Quản trị Tài chính Kế toán đã được đăng ký bản quyền tác giả năm 2009 vào số 1591/2009/QTG do Bộ văn hoá – Thể thao và Du lịch cấp.Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm Fast Financial

Bài liên quan