Fast Accounting chạy trên cơ sở dữ liệu đám mây Azure của Microsoft

07/04/2017 16:53:10 | Số lần xem: 3764
FAST đã triển khai cài đặt thành công các gói phần mềm kế toán Fast Accounting trên Azure cho các khách hàng doanh nghiệp của mình và nhận thấy các ưu điểm từ Azure như tốc độ, tiết kiệm chi phí, quá trình cài đặt đơn giản là rất rõ ràng.