DSKH ký mua mới phần mềm ERP Fast Business năm 2017

13/02/2017 11:05:01 | Số lần xem: 1294
Fast Business là giải pháp ERP tổng thể, bao quát hầu hết các tác nghiệp của các phòng ban nghiệp vụ, từ tài chính kế toán, mua-bán-tồn kho, đến quản trị sản xuất, quản trị nhân sự và quản trị quan hệ khách hàng.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 DSKH ký mua mới phần mềm ERP Fast Business năm 2016 1858 25/05/2017
2 DSKH ký mua phần mềm ERP Fast Business năm 2015 1275 06/01/2017
3 DSKH phần mềm ERP Fast Business ký mua mới năm 2014 (đến hết tháng 12.2014) 1478 06/01/2017
4 DSKH phần mềm ERP Fast Business ký mua mới năm 2013 (đến hết tháng 12.2013) 1133 06/01/2017
5 Danh sách khách hàng Fast Business ký mua mới năm 2012 (đến hết tháng 12.2012) 1157 06/01/2017
6 Danh sách khách hàng Fast Business năm 2011 1047 06/01/2017
7 Danh sách khách hàng Fast Business theo ngành nghề SXKD 1145 06/01/2017
8 Danh sách khách hàng Fast Business theo loại hình SXKD 1026 06/01/2017
9 Danh sách khách hàng Fast Business theo công ty có vốn nước ngoài 1303 06/01/2017
10 Danh sách khách hàng Fast Business theo tỉnh thành 1065 06/01/2017
11 Ứng dụng Giải pháp ERP Fast Business tại Công ty H.A.I. 3200 30/05/2017
12 6 tháng ứng dụng phần mềm ERP Fast Business tại VIFON 779 06/01/2017
13 Phần mềm ERP Fast Business giải quyết tốt đặc thù bán hàng của Hóa chất Mỏ MICCO 11390 30/05/2017
14 Ứng dụng giải pháp ERP Fast Business tại JSI 1882 30/05/2017
15 SNI ứng dụng giải pháp ERP Fast Business vào công tác quản lý 1046 06/01/2017
16 Ứng dụng Phần mềm ERP Fast Business tại Schaeffler Việt Nam 1152 06/01/2017
17 11 năm đối tác lâu dài tin cậy với bao bì Tín Thành 17756 30/05/2017
18 Ứng dụng Phần mềm ERP Fast Business tại VIFON 1220 06/01/2017
19 Phần mềm ERP Fast Business giải quyết tốt bài toán quản trị tài chính kế toán tại Cty Cartina 2055 30/05/2017
20 Ứng dụng phần mềm ERP Fast Business tại Tôn Hiệp Hưng 1064 06/01/2017
21 Ứng dụng Giải pháp ERP Fast Business tại Yakult Việt Nam 892 06/01/2017
22 Ứng dụng phần mềm ERP Fast Business tại Tập đoàn Quang Minh QMC 917 06/01/2017
23 Ứng dụng phần mềm Fast Business (ERP) tại SSFC 1008 06/01/2017
24 12 năm FAST đồng hành cùng Xi măng Bỉm Sơn 999 06/01/2017
25 Ứng dụng giải pháp ERP Fast Business tại Công ty MICCO 1060 06/01/2017
26 Ứng dụng giải pháp ERP Fast Business tại Tcty Bia-Rượu-NGK Hà Nội (HABECO) 1042 30/05/2017
27 Ứng dụng Phần mềm ERP Fast Business tại CMC SI HCM 929 06/01/2017
28 Vine Group hài lòng với phần mềm Fast Business (ERP) 8663 13/01/2017
29 Ứng dụng Phần mềm ERP Fast Business tại Công ty Minh Hưng Long 1231 13/01/2017