DSKH ký mua mới phần mềm ERP Fast Business năm 2017

13/02/2017 11:05:01 | Số lần xem: 881
Fast Business là giải pháp ERP tổng thể, bao quát hầu hết các tác nghiệp của các phòng ban nghiệp vụ, từ tài chính kế toán, mua-bán-tồn kho, đến quản trị sản xuất, quản trị nhân sự và quản trị quan hệ khách hàng.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 DSKH ký mua mới phần mềm ERP Fast Business năm 2016 1441 25/05/2017
2 DSKH ký mua phần mềm ERP Fast Business năm 2015 873 06/01/2017
3 DSKH phần mềm ERP Fast Business ký mua mới năm 2014 (đến hết tháng 12.2014) 888 06/01/2017
4 DSKH phần mềm ERP Fast Business ký mua mới năm 2013 (đến hết tháng 12.2013) 745 06/01/2017
5 Danh sách khách hàng Fast Business ký mua mới năm 2012 (đến hết tháng 12.2012) 755 06/01/2017
6 Danh sách khách hàng Fast Business năm 2011 680 06/01/2017
7 Danh sách khách hàng Fast Business theo ngành nghề SXKD 660 06/01/2017
8 Danh sách khách hàng Fast Business theo loại hình SXKD 658 06/01/2017
9 Danh sách khách hàng Fast Business theo công ty có vốn nước ngoài 849 06/01/2017
10 Danh sách khách hàng Fast Business theo tỉnh thành 586 06/01/2017
11 Ứng dụng Giải pháp ERP Fast Business tại Công ty H.A.I. 2718 30/05/2017
12 6 tháng ứng dụng phần mềm ERP Fast Business tại VIFON 500 06/01/2017
13 Phần mềm ERP Fast Business giải quyết tốt đặc thù bán hàng của Hóa chất Mỏ MICCO 10809 30/05/2017
14 Ứng dụng giải pháp ERP Fast Business tại JSI 1276 30/05/2017
15 SNI ứng dụng giải pháp ERP Fast Business vào công tác quản lý 662 06/01/2017
16 Ứng dụng Phần mềm ERP Fast Business tại Schaeffler Việt Nam 725 06/01/2017
17 11 năm đối tác lâu dài tin cậy với bao bì Tín Thành 16548 30/05/2017
18 Ứng dụng Phần mềm ERP Fast Business tại VIFON 813 06/01/2017
19 Phần mềm ERP Fast Business giải quyết tốt bài toán quản trị tài chính kế toán tại Cty Cartina 1473 30/05/2017
20 Ứng dụng phần mềm ERP Fast Business tại Tôn Hiệp Hưng 642 06/01/2017
21 Ứng dụng Giải pháp ERP Fast Business tại Yakult Việt Nam 600 06/01/2017
22 Ứng dụng phần mềm ERP Fast Business tại Tập đoàn Quang Minh QMC 543 06/01/2017
23 Ứng dụng phần mềm Fast Business (ERP) tại SSFC 604 06/01/2017
24 12 năm FAST đồng hành cùng Xi măng Bỉm Sơn 509 06/01/2017
25 Ứng dụng giải pháp ERP Fast Business tại Công ty MICCO 691 06/01/2017
26 Ứng dụng giải pháp ERP Fast Business tại Tcty Bia-Rượu-NGK Hà Nội (HABECO) 631 30/05/2017
27 Ứng dụng Phần mềm ERP Fast Business tại CMC SI HCM 554 06/01/2017
28 Vine Group hài lòng với phần mềm Fast Business (ERP) 8038 13/01/2017
29 Ứng dụng Phần mềm ERP Fast Business tại Công ty Minh Hưng Long 775 13/01/2017