• Hỗ trợ tư vấn: 1900 56 15 56
  • Email: info@fast.com.vn

DSKH ký mua mới phần mềm ERP Fast Business năm 2016

12/07/2016 20:34:47 | Số lần xem: 455
Fast Business là giải pháp ERP tổng thể, bao quát hầu hết các tác nghiệp của các phòng ban nghiệp vụ, từ tài chính kế toán, mua-bán-tồn kho, đến quản trị sản xuất, quản trị nhân sự và quản trị quan hệ khách hàng.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 DSKH ký mua phần mềm ERP Fast Business năm 2015 209 06/01/2017
2 DSKH phần mềm ERP Fast Business ký mua mới năm 2014 (đến hết tháng 12.2014) 174 06/01/2017
3 DSKH phần mềm ERP Fast Business ký mua mới năm 2013 (đến hết tháng 12.2013) 167 06/01/2017
4 Danh sách khách hàng Fast Business ký mua mới năm 2012 (đến hết tháng 12.2012) 157 06/01/2017
5 Danh sách khách hàng Fast Business năm 2011 149 06/01/2017
6 Danh sách khách hàng Fast Business theo ngành nghề SXKD 133 06/01/2017
7 Danh sách khách hàng Fast Business theo loại hình SXKD 104 06/01/2017
8 Danh sách khách hàng Fast Business theo công ty có vốn nước ngoài 127 06/01/2017
9 Danh sách khách hàng Fast Business theo tỉnh thành 131 06/01/2017
10 Ứng dụng Giải pháp ERP Fast Business tại Công ty H.A.I. 142 06/01/2017
11 6 tháng ứng dụng phần mềm ERP Fast Business tại VIFON 88 06/01/2017
12 Phần mềm ERP Fast Business giải quyết tốt đặc thù bán hàng của Hóa chất Mỏ MICCO 3608 06/01/2017
13 Ứng dụng giải pháp ERP Fast Business tại JSI 99 06/01/2017
14 SNI ứng dụng giải pháp ERP Fast Business vào công tác quản lý 139 06/01/2017
15 Ứng dụng Phần mềm ERP Fast Business tại Schaeffler Việt Nam 107 06/01/2017
16 11 năm đối tác lâu dài tin cậy với bao bì Tín Thành 103 06/01/2017
17 Ứng dụng Phần mềm ERP Fast Business tại VIFON 108 06/01/2017
18 Phần mềm ERP Fast Business giải quyết tốt bài toán quản trị tài chính kế toán tại Cty Cartina 154 06/01/2017
19 Ứng dụng phần mềm ERP Fast Business tại Tôn Hiệp Hưng 140 06/01/2017
20 Ứng dụng Giải pháp ERP Fast Business tại Yakult Việt Nam 106 06/01/2017
21 Ứng dụng phần mềm ERP Fast Business tại Tập đoàn Quang Minh QMC 109 06/01/2017
22 Ứng dụng phần mềm Fast Business (ERP) tại SSFC 95 06/01/2017
23 12 năm FAST đồng hành cùng Xi măng Bỉm Sơn 97 06/01/2017
24 Ứng dụng giải pháp ERP Fast Business tại Công ty MICCO 105 06/01/2017
25 Ứng dụng giải pháp ERP Fast Business tại Tcty Bia-Rượu-NGK Hà Nội (HABECO) 109 06/01/2017
26 Ứng dụng Phần mềm ERP Fast Business tại CMC SI HCM 86 06/01/2017
27 Vine Group hài lòng với phần mềm Fast Business (ERP) 147 13/01/2017
28 Ứng dụng Phần mềm ERP Fast Business tại Công ty Minh Hưng Long 136 13/01/2017