DSKH ký mua mới phần mềm ERP Fast Business năm 2017

13/02/2017 11:05:01 | Số lần xem: 1411
Fast Business là giải pháp ERP tổng thể, bao quát hầu hết các tác nghiệp của các phòng ban nghiệp vụ, từ tài chính kế toán, mua-bán-tồn kho, đến quản trị sản xuất, quản trị nhân sự và quản trị quan hệ khách hàng.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 DSKH ký mua mới phần mềm ERP Fast Business năm 2016 1984 25/05/2017
2 DSKH ký mua phần mềm ERP Fast Business năm 2015 1402 06/01/2017
3 DSKH phần mềm ERP Fast Business ký mua mới năm 2014 (đến hết tháng 12.2014) 1585 06/01/2017
4 DSKH phần mềm ERP Fast Business ký mua mới năm 2013 (đến hết tháng 12.2013) 1246 06/01/2017
5 Danh sách khách hàng Fast Business ký mua mới năm 2012 (đến hết tháng 12.2012) 1265 06/01/2017
6 Danh sách khách hàng Fast Business năm 2011 1183 06/01/2017
7 Danh sách khách hàng Fast Business theo ngành nghề SXKD 1259 06/01/2017
8 Danh sách khách hàng Fast Business theo loại hình SXKD 1138 06/01/2017
9 Danh sách khách hàng Fast Business theo công ty có vốn nước ngoài 1423 06/01/2017
10 Danh sách khách hàng Fast Business theo tỉnh thành 1164 06/01/2017
11 Ứng dụng Giải pháp ERP Fast Business tại Công ty H.A.I. 3311 30/05/2017
12 6 tháng ứng dụng phần mềm ERP Fast Business tại VIFON 871 06/01/2017
13 Phần mềm ERP Fast Business giải quyết tốt đặc thù bán hàng của Hóa chất Mỏ MICCO 11525 30/05/2017
14 Ứng dụng giải pháp ERP Fast Business tại JSI 1999 30/05/2017
15 SNI ứng dụng giải pháp ERP Fast Business vào công tác quản lý 1148 06/01/2017
16 Ứng dụng Phần mềm ERP Fast Business tại Schaeffler Việt Nam 1273 06/01/2017
17 11 năm đối tác lâu dài tin cậy với bao bì Tín Thành 17870 30/05/2017
18 Ứng dụng Phần mềm ERP Fast Business tại VIFON 1327 06/01/2017
19 Phần mềm ERP Fast Business giải quyết tốt bài toán quản trị tài chính kế toán tại Cty Cartina 2168 30/05/2017
20 Ứng dụng phần mềm ERP Fast Business tại Tôn Hiệp Hưng 1160 06/01/2017
21 Ứng dụng Giải pháp ERP Fast Business tại Yakult Việt Nam 977 06/01/2017
22 Ứng dụng phần mềm ERP Fast Business tại Tập đoàn Quang Minh QMC 1038 06/01/2017
23 Ứng dụng phần mềm Fast Business (ERP) tại SSFC 1098 06/01/2017
24 12 năm FAST đồng hành cùng Xi măng Bỉm Sơn 1117 06/01/2017
25 Ứng dụng giải pháp ERP Fast Business tại Công ty MICCO 1156 06/01/2017
26 Ứng dụng giải pháp ERP Fast Business tại Tcty Bia-Rượu-NGK Hà Nội (HABECO) 1163 30/05/2017
27 Ứng dụng Phần mềm ERP Fast Business tại CMC SI HCM 1029 06/01/2017
28 Vine Group hài lòng với phần mềm Fast Business (ERP) 8856 13/01/2017
29 Ứng dụng Phần mềm ERP Fast Business tại Công ty Minh Hưng Long 1364 13/01/2017