25% doanh nghiệp ngành xi măng sử dụng phần mềm ERP Fast Business vào quản lý hoạt động SXKD

21/04/2017 15:07:53 | Số lần xem: 220
Từ năm 1999 FAST đã cung cấp giải pháp ERP cho ngành xi măng. Đến nay có 20 công ty đang sử dụng phần mềm của FAST, chiếm 25% các doanh nghiệp xi măng trên cả nước.