Tải các tài liệu phần mềm Fast Business (ERP)

Ngày đăng: 2016-07-12 20:30:59 - Ngày cập nhật: 2019-03-21 16:38:17 - Số lần xem: 10375
Điểm: 5/5 (1 phiếu)

Tải về tài liệu và mẫu báo cáo in ra từ phần mềm ERP Fast Busines

1. Tài liệu tiếng Việt

  • Tài liệu giới thiệu phần mềm ERP Fast Business (PDF) - Bản đầy đủ [tải về]
  • Tài liệu giới thiệu phần mềm ERP Fast Business (PDF) - Bản rút gọn [tải về]
  • Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Fast Business [tải về]

2. Tài liệu tiếng Anh

  • Tài liệu giới thiệu phần mềm ERP Fast Business (PDF) - Bản đầy đủ [tải về]

  • Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Fast Business [tải về]

Mẫu báo cáo in ra từ phần mềm Fast Business [tải về]