Tính năng duyệt phiếu nhu cầu, đơn hàng qua Email, SMS

Ngày đăng: 2016-08-04 09:18:15 - Ngày cập nhật: 2017-11-18 10:14:22 - Số lần xem: 3073
Điểm: 0/5 (0 phiếu)

Phần mềm ERP Fast Business Online phiên bản R2 có bổ sung tính năng duyệt phiếu nhu cầu vật tư và đơn hàng qua email, SMS, giúp cho cán bộ quản lý có thể thực hiện duyệt ở mọi lúc, mọi nơi, tránh phải dừng công việc vì chờ đợi.

Dưới đây là ví dụ về tính năng này.

Khai báo thông tin của người duyệt phiếu nhu cầu và đơn hàng

Khai báo số điện thoại di động, địa chỉ email của người duyệt

1

Khai báo quyền duyệt cho người duyệt

2

 

Duyệt đơn hàng qua Email

 

Bước 1: Lập đơn hàng có chỉ định người duyệt

3-2

Bước 2: Hệ thống chuyển thông tin đơn hàng cần duyệt qua Email cho người duyệt

4

 Bước 3: Người duyệt thực hiện duyệt phiếu nhu cầu qua Email

5

 Bước 4: Hệ thống xác nhận kết quả duyệt ngay trên trình duyệt

6

Bước 5: Kết quả đơn hàng tự động chuyển sang trạng thái “Duyệt” 

7-2

 

Duyệt phiếu nhu cầu qua SMS

Bước 1: Lập phiếu nhu cầu có chỉ định người duyệt

8-2

 Bước 2: Hệ thống chuyển thông tin phiếu nhu cầu cần duyệt qua SMS cho người duyệt

9-1

Bước 3: Người duyệt thực hiện duyệt phiếu nhu cầu qua SMS

10-1

 Bước 4: Hệ thống xác nhận kết quả duyệt phiếu nhu cầu 

11-1

Bước 5: Kết quả phiếu nhu cầu tự động chuyển sang trạng thái “Duyệt”

12-1

 

Bài liên quan