Fast Business Online – Giải pháp ERP trên nền tảng web vinh dự đạt Danh hiệu Sao Khuê 2017

01/04/2017 10:58:50 | Số lần xem: 4074
Fast Business Online là giải pháp ERP trên nền web, cho phép làm việc mọi lúc, mọi nơi, từ mọi thiết bị, giảm thiểu chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành cũng như mở rộng.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Các giải thưởng của Fast Business Online 1268 24/04/2017