Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Thời gian nghỉ: từ ngày 31-08-2019 (thứ Bảy) đến hết ngày 02-09-2019 (thứ Hai). Ngày trở lại làm việc bình thường: 03-09-2019 (Thứ Ba).

Văn phòng FAST tại Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ mát hè tháng 7-2019

Thời gian nghỉ: từ ngày 11-07-2019 (thứ Năm) đến hết ngày 14-07-2019 (Chủ nhật). Ngày trở lại làm việc bình thường: 15-07-2019 (Thứ Hai).

Phòng hỗ trợ và CSKH - VP FAST Hà Nội thông báo lịch nghỉ mát tháng 6-2019

Thời gian nghỉ từ: ngày 22-06-2019 (thứ Bảy) đến hết ngày 25-06-2019 (thứ Ba). Ngày trở lại làm việc bình thường: 26-06-2019 (thứ Tư).