Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Thời gian nghỉ lễ: từ ngày 02-01-2019 (thứ Bảy) đến hết ngày 10-01-2019 (Chủ nhật). Ngày trở lại làm việc bình thường: 11-01-2019 (thứ Hai).

Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2019

Thời gian nghỉ lễ: từ ngày 29-12-2018 (thứ Bảy) đến hết ngày 01-01-2019 (thứ Ba). Ngày trở lại làm việc bình thường: 02-01-2019 (thứ Tư).

Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Thời gian nghỉ lễ: từ ngày 01-09-2018 (thứ Bảy) đến hết ngày 03-09-2018 (thứ Hai). Ngày trở lại làm việc bình thường: 04-09-2018 (thứ Ba).

Văn phòng FAST Đà Nẵng thông báo lịch nghỉ mát tháng 7-2018

Thời gian nghỉ lễ: từ ngày 20-07-2018 (thứ sáu) đến hết ngày 22-07-2018 (chủ nhật). Ngày trở lại làm việc bình thường: 23-07-2018 (thứ hai).