FAST thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Thời gian nghỉ lễ: từ ngày 02-09-2017 (thứ bảy) đến hết ngày 04-09-2017 (thứ hai).

Thông báo lịch nghỉ mát hè 2017 (8-11.7.2017)

Thời gian nghỉ mát: từ ngày 8-7-2017 (thứ 7) đến hết ngày 11-7-2017 (thứ 3).