Khách hàng tiêu biểu

Tên khách hàng Loại hình SXKD Lĩnh vực hoạt động Tỉnh/Thành Nước đầu tư Sản phẩm sử dụng
Chi Nhánh Nhà Máy Xử Lý Cht Thải Nguy Hại Và Chất Thải Rắn Sinh Hoạy - Công Ty TNHH Tài Tiến Sản xuất n/a Đồng Nai Việt Nam Fast Financial
Công Ty CP Tổ Hợp Sa Do Sản xuất Bán, Sửa Chữa Ô Tô, Dịch Vụ Kho Bãi Đồng Nai Việt Nam Fast Business Online
Công Ty TNHH Ô Tô Modena Thương Mại Bán, Sửa Chữa Ô Tô, Dịch Vụ Kho Bãi Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Financial
Công Ty TNHH TM - SX Tân Trường Thịnh n/a n/a Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Accounting
Công Ty CP DIC Số 4 n/a n/a Bà Rịa - Vũng Tàu Việt Nam Fast Accounting
Công Ty CP Steel Builder n/a n/a Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Accounting
Công Ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội Sản xuất n/a Vĩnh Phúc Nhật Fast Business
Công Ty TNHH Vận Tải Việt Nhật Dịch vụ Logistics Hồ Chí Minh Nhật Fast Business Online
Công Ty TNHH Cà Phê Ngon Sản xuất n/a Đắc Lắc Ấn Độ Fast Business Online
Công Ty TNHH Kaisui Maren Sản xuất Nhựa Long An Nhật Fast Accounting
Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Ko No Ha Na Việt Nam Sản xuất Bao Bì Hồ Chí Minh Nhật Fast Accounting
Công Ty TNHH CCIPY Việt Nam Sản xuất Điện Tử Phú Yên Singapore Fast Business Online
Công Ty TNHH Marcreal n/a n/a Hồ Chí Minh Pháp Fast Business Online
Công Ty TNHH Gaulois Management Thương Mại Siêu Thị Hồ Chí Minh Pháp Fast Business Online
Công Ty TNHH Hitara Precision Industrial VN Sản xuất Sản Xuất Hồ Chí Minh Nhật Fast Accounting