Khách hàng tiêu biểu

Tên khách hàng Loại hình SXKD Lĩnh vực hoạt động Tỉnh/Thành Nước đầu tư Sản phẩm sử dụng
Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Lương Thực Hoàng Long Sản xuất Gạo Cần Thơ Việt - Sing Fast Business
Công Ty CP Chế Biến Thuỷ Hải Sản Hiệp Thanh Sản xuất Thủy Sản Cần Thơ Việt - Sing Fast Business
Công Ty CP Hiệp Thanh Sản xuất Gạo Cần Thơ Việt - Sing Fast Business
Công Ty CP Bình Tân Sản xuất Gạo Cần Thơ Việt - Sing Fast Business
Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Phú Hưng Xây dựng Xây Dựng Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online
Công Ty TNHH MTV Dược Phẩm Trung Ương 2 Thương Mại Dược Phẩm Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online
Công Ty TNHH XD Kinh Doanh Nhà Gia Hòa Xây dựng Xây Dựng Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Financial
Quỹ Đầu Tư Phát Triển Thành Phố Đà Nẵng Dịch vụ Quỹ Đầu Tư Đà Nẵng n/a Fast Financial
Công Ty Cổ Phần Điện Ảnh LMC Sản xuất Bán, Sửa Chữa Ô Tô, Dịch Vụ Kho Bãi Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Financial
Công Ty CP Rosabela Việt Nam Thương Mại Dược Phẩm Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Financial
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Việt Nam Dịch vụ n/a Hà Nội Malaysia Fast Business
Tổng Công Ty Truyền Hình Cáp Việt Nam - VTV Cab Dịch vụ Bán, Sửa Chữa Ô Tô, Dịch Vụ Kho Bãi Hà Nội Việt Nam Fast Business Online
Công Ty TNHH Mascon Thương Mại n/a Hà Nội Việt Nam Fast Financial
Công Ty TNHH Designer Textiles Việt Nam Sản xuất n/a Nam Định New Zealand Fast Financial
Công Ty TNHH Metropolis Hà Nội Xây dựng n/a Hà Nội Việt Nam Fast Business