Khách hàng tiêu biểu

Tên khách hàng Loại hình SXKD Lĩnh vực hoạt động Tỉnh/Thành Nước đầu tư Sản phẩm sử dụng
Công Ty TNHH UACJ Foundry & Forging Việt Nam Sản xuất n/a Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business
Công Ty TNHH TM Và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương Thương Mại Bán, Sửa Chữa Ô Tô, Dịch Vụ Kho Bãi Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online
Công Ty CP First Industries Việt Nam Sản xuất Bán, Sửa Chữa Ô Tô, Dịch Vụ Kho Bãi Bình Dương Trung Quốc Fast Accounting
Công Ty TNHH Giải Trí CJ HK Thương Mại Bán, Sửa Chữa Ô Tô, Dịch Vụ Kho Bãi Hồ Chí Minh Hàn Quốc Fast Financial
Công Ty CP Năng Lượng Và Môi Trường Dân Xuân Xây Lắp Bán, Sửa Chữa Ô Tô, Dịch Vụ Kho Bãi Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Financial
Công Ty CP TM DV Nhà Hàng Tân Hải Vân Sản xuất Nhà Hàng Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online
Công Ty CP Dầu Khí Mê Kông Thương Mại Xăng Dầu Cần Thơ Việt Nam Fast Business Online
Công Ty CP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Trường An n/a n/a Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online
Công Ty CP Long Sơn Sản xuất Hạt Điều Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business
Công Ty TNHH Toyotsu Vehitecs Việt Nam Sản xuất Bán, Sửa Chữa Ô Tô, Dịch Vụ Kho Bãi Bình Dương Nhật Fast Financial
Công Ty TNHH Organo (Việt Nam) Dịch vụ Bán, Sửa Chữa Ô Tô, Dịch Vụ Kho Bãi Hồ Chí Minh Nhật Fast Accounting
Công Ty TNHH Một Thành Viên Marc n/a n/a Hồ Chí Minh n/a Fast Business Online
Công Ty CP Tàu Cao Tốc Superdong n/a n/a Kiên Giang n/a Fast Business Online
Công Ty TNHH Aiphone Communications (Việt Nam) n/a n/a Bình Dương n/a Fast Financial
Công Ty TNHH MTV 319.2 - Tổng công Ty 319 n/a n/a Hà Nội n/a Fast Accounting