Khách hàng tiêu biểu

Tên khách hàng Loại hình SXKD Lĩnh vực hoạt động Tỉnh/Thành Nước đầu tư Sản phẩm sử dụng
Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Sài Gòn Toàn Thắng Dịch vụ Bán, Sửa Chữa Ô Tô, Dịch Vụ Kho Bãi Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Accounting
Công Ty Surtec Tại Hà Nội n/a n/a Hồ Chí Minh n/a Fast Accounting
Công Ty CP Phát Triển Và Ứng Dụng Khoa Học Công Nghệ Xây dựng n/a Hà Nội Việt Nam Fast Accounting
Công Ty TNHH Cap Vina Sản xuất n/a Hải Phòng Việt Nam Fast Accounting
Công Ty CP Xăng Dầu Dầu Khí Cái Lân Sản xuất n/a Quảng Ninh Việt Nam Fast Accounting
Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Lương Thực – Thực Phẩm Hà Nội Thương Mại n/a Hà Nội Việt Nam Fast Accounting
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ In & Bao Bì Đại Phúc Hải Sản xuất n/a Hải Phòng Việt Nam Fast Accounting
Công Ty TNHH Thương Mại Cường Hằng Thương Mại n/a Hà Nội Việt Nam Fast Accounting
Công Ty CP Thực Phẩm Bình Minh Sản xuất n/a Hải Phòng Việt Nam Fast Accounting
Công Ty TNHH Nhôm Beta Việt Nam Sản xuất n/a Hải Phòng Trung Quốc Fast Accounting
Công Ty TNHH Gendis Thương Mại n/a Hà Nội Việt Nam Fast Accounting
Công Ty TNHH Star Face Vina n/a n/a Đà Nẵng Việt Nam Fast Accounting
Công Ty Cổ Phần Fit Consumer Thương Mại n/a Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Financial
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Dịch Vụ Thiên Sơn Thương Mại n/a Hà Nội Việt Nam Fast Financial
Công Ty CP Bamboo Capital - Công Ty Thành Phúc Sản xuất Gỗ Phú Yên Việt Nam Fast Business Online