Khách hàng tiêu biểu

Tên khách hàng Loại hình SXKD Lĩnh vực hoạt động Tỉnh/Thành Nước đầu tư Sản phẩm sử dụng Thông tin
chi tiết
Bamboo - Cty CP Xuất Khẩu Lao Động Tracodi Dịch vụ Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Bamboo - Công Ty Thành Phúc Sản xuất, hầm mỏ... Đồ gỗ Bình Định Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Bamboo - Công Ty Nguyễn Hoàng Sản xuất, hầm mỏ... Đồ gỗ Bình Định Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Bamboo - Công Ty CP Bamboo Capital (Vp Chính) Dịch vụ Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại & Xây Dựng Việt Hàn Sản xuất, hầm mỏ... Xây lắp, cầu đường, cảng, cơ điện lạnh Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Công Ty TNHH Ortholite Việt Nam Sản xuất, hầm mỏ... Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Công Ty TNHH AHC Land Dịch vụ Bất động sản, cho thuê VP, khai thác cơ sở hạ tầng Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Công Ty CP Dkra Việt Nam Dịch vụ Bất động sản, cho thuê VP, khai thác cơ sở hạ tầng Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Công Ty CP Circusdigital Dịch vụ Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Công Ty CP Xây Dựng Hạ Tầng & Đô Thị Hà Nội Xây dựng, lắp máy, cầu đường Bất động sản, cho thuê VP, khai thác cơ sở hạ tầng Phú Quốc Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Công Ty CP Fecon Phú Quốc Xây dựng, lắp máy, cầu đường Bất động sản, cho thuê VP, khai thác cơ sở hạ tầng Phú Quốc Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Hộ Kinh Doanh Kềm Nghĩa - CN Phan Bội Châu Xây dựng, lắp máy, cầu đường Bất động sản, cho thuê VP, khai thác cơ sở hạ tầng Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Công Ty TNHH MTV Hg Enc Vina Xây dựng, lắp máy, cầu đường Bất động sản, cho thuê VP, khai thác cơ sở hạ tầng Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Công Ty CP Giai Việt Xây dựng, lắp máy, cầu đường Bất động sản, cho thuê VP, khai thác cơ sở hạ tầng Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Công Ty CP Chánh Nghĩa Quốc Cường Xây dựng, lắp máy, cầu đường Bất động sản, cho thuê VP, khai thác cơ sở hạ tầng Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm