Khách hàng tiêu biểu

Tên khách hàng Loại hình SXKD Lĩnh vực hoạt động Tỉnh/Thành Nước đầu tư Sản phẩm sử dụng Thông tin
chi tiết
PTSC - Cty CP Cảng Dv Dầu Khí Đình Vũ - Hải Phòng Dịch vụ Khác Hải Phòng Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
PTSC - CN Tcty CP Dv Kỹ Thuật Dầu Khí Vn - Bda Nhiệt Điện Long Phú Sản xuất, hầm mỏ... Khác Sóc Trăng Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
PTSC - Cty TNHH MTV Dv Khảo Sát Và Công Trình Ngầm PTSC Dịch vụ Khác Vũng Tàu Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
PTSC - CN Tcty CP Dv Kt Dk - Cty CP Cảng Dv Dk Tổng Hợp Phú Mỹ Dịch vụ Khác Vũng Tàu Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
PTSC - Cty CP Dv Lắp Đặt, Vận Hành Và Bảo Dưỡng Công Trình Dầu Khí Biển PTSC Dịch vụ Khác Vũng Tàu Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
PTSC - CN Tcty CP Dv Kỹ Thuật Dk Việt Nam - Ban Xây Dựng PTSC Dịch vụ Khác Vũng Tàu Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
PTSC - Cty TNHH MTV Dịch Vụ Cơ Khí Hàng Hải PTSC Dịch vụ Khác Vũng Tàu Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
PTSC - Công Đoàn Tcty CP Dv Kỹ Thuật Dầu Khí Dịch vụ Khác Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
PTSC - Công Ty CP Dịch Vụ Khai Thác Dầu Khí PTSC Dịch vụ Khác Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
CN Tcty Trực Thăng VN - Cty TNHH - Công Ty Trực Thăng Mn (Sfc) Dịch vụ Vũng Tàu Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Camimex - Công Ty CP Camimex Group Sản xuất, hầm mỏ... Cà Mau Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Camimex - Công Ty TNHH Thủy Sản Camimex Sản xuất, hầm mỏ... Cà Mau Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Camimex - Công Ty TNHH MTV SX Tôm Giống Sinh Thái - Camimex Sản xuất, hầm mỏ... Cà Mau Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Camimex - Công Ty CP Camimex Sg Sản xuất, hầm mỏ... Cà Mau Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Bamboo - Cty CP BCG Land Thương Mại Bất động sản, cho thuê VP, khai thác cơ sở hạ tầng Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm