Khách hàng tiêu biểu

Tên khách hàng Loại hình SXKD Lĩnh vực hoạt động Tỉnh/Thành Nước đầu tư Sản phẩm sử dụng Thông tin
chi tiết
Công Ty CP Quốc Tế Bắc Sài Gòn "SNI" Thương Mại Bất động sản, cho thuê VP, khai thác cơ sở hạ tầng Bình Dương Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Công Ty CP Hợp Tác Kinh Tế Và Xuất Nhập Khẩu Savimex Sản xuất, hầm mỏ... Đồ gỗ Hồ Chí Minh Hàn Quốc Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Công Ty CP Giáo Dục Yola Dịch vụ Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Công Ty CP Dược Phẩm Goldenlife Thương Mại Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Công Ty CP CPM Việt Nam Dịch vụ Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Công Ty CP Châu Á Tiêu Điểm Dịch vụ Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
PTSC - CN Tcty CP Dvkt Dầu Khí Vn - Cty Tàu Dịch Vụ Dầu Khí (PTSC Marine) Dịch vụ Khác Vũng Tàu Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
PTSC - Xn Dv Dầu Khí Thái Bình Dịch vụ Khác Thái Bình Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
PTSC - CN Tcty CP Dv Kỹ Thuật Dk - Cty Cảng Dịch Vụ Dầu Khí Dịch vụ Khác Vũng Tàu Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
PTSC - Cty CP Cảng Tổng Hợp Thị Vải Dịch vụ Khác Vũng Tàu Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
PTSC - Tcty CP Dv Kt Dầu Khí Vn - Cty TNHH Offshore Floating Terminal Vietnam (Ruby) - Voft Dịch vụ Khác Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
PTSC - Cty TNHH Khảo Sát Địa Vật Lý PTSC Cggv Dịch vụ Khác Vũng Tàu Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
PTSC - Cty CP Cảng Dv Dầu Khí Tổng Hợp PTSC Thanh Hóa Dịch vụ Khác Thanh háo Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
PTSC - CN Cty CP Dv Kỹ Thuật Dầu Khí Vn - Cty Dv Dầu Khí Đà Nẵng Dịch vụ Khác Đà Nẵng Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
PTSC - CN Tcty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam Tại Hà Nội Dịch vụ Khác Hà Nội Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm