Khách hàng tiêu biểu

Tên khách hàng Loại hình SXKD Lĩnh vực hoạt động Tỉnh/Thành Nước đầu tư Sản phẩm sử dụng Thông tin
chi tiết
Tín Nghĩa - Công Ty CP Vận Tải Xăng Dầu Tín Nghĩa Thương Mại Hóa chất, xăng dầu, gas, phân bón, nhựa, mỹ phẩm Đồng Nai Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Tín Nghĩa - Tổng Công Tín Nghĩa Thương Mại Hóa chất, xăng dầu, gas, phân bón, nhựa, mỹ phẩm Đồng Nai Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Pvoil - Cty CP Xăng Dầu Dầu Khí Bình Thuận (Vp Và 6 CN) Thương Mại Hóa chất, xăng dầu, gas, phân bón, nhựa, mỹ phẩm Bình Thuận Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Pvoil - Cty CP Xăng Dầu Dầu Khí Vũng Tàu (Vp Và 6 CN) Thương Mại Hóa chất, xăng dầu, gas, phân bón, nhựa, mỹ phẩm Vũng Tàu Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Pvoil - Cty CP Xăng Dầu Dầu Khí Sài Gòn (Vp Và 13 CN) Thương Mại Hóa chất, xăng dầu, gas, phân bón, nhựa, mỹ phẩm Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Pvoil - Công Ty CP Thương Mại Xnk Thủ Đức (Timexco) Thương Mại Hóa chất, xăng dầu, gas, phân bón, nhựa, mỹ phẩm Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Pvoil - Công Ty CP Dầu Khí Mê Kông (Vp Và 11 CN) Thương Mại Hóa chất, xăng dầu, gas, phân bón, nhựa, mỹ phẩm Cần Thơ Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Pvoil - Công Ty CP Dầu Nhờn Pv Oil Thương Mại Hóa chất, xăng dầu, gas, phân bón, nhựa, mỹ phẩm Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Pvoil - Tổng Công Ty Dầu Việt Nam Thương Mại Hóa chất, xăng dầu, gas, phân bón, nhựa, mỹ phẩm Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Petrosetco - Công Ty CP Dv Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí (Psd) Thương Mại Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Petimex - Công Ty TNHH MTV Tm Dầu Khí Đồng Tháp Thương Mại Hóa chất, xăng dầu, gas, phân bón, nhựa, mỹ phẩm Đồng Tháp Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Lsb - Công Ty CP My Home Việt Nam Dịch vụ Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Lsb - Công Ty TNHH Sc Hub Dịch vụ Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Lsb - Công Ty TNHH Lsb Việt Nam Dịch vụ Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm
Lsb - Công Ty CP 5 Elements Holdings Dịch vụ Hồ Chí Minh Việt Nam Fast Business Online (FBO, FB, FF) Xem thêm