Tại sao nên sử dụng phần mềm kế toán?

Doanh nghiệp có thể tốn nhiều tiền để tuyển kế toán chuyên nghiệp. Doanh nghiệp sẽ tốn ít chi phí và thời gian hơn khi sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp.

Sơ đồ dòng dữ liệu HTTT bán hàng trong doanh nghiệp

George H. Bodnar, William S. Hopwood. Accounting Information System. Prentice Hall – 1998

Những điểm lưu ý khi phát triển phần mềm theo đặc thù riêng

Có thể khẳng định rằng không một phần mềm nào có thể áp dụng 100% cho doanh nghiệp ngay lần đầu triển khai. Do vậy, yêu cầu phát triển các đặc thù riêng thường được đặt ra

Quản lý hàng tồn kho trong phần mềm kế toán

Quản lý hàng tồn kho thường gồm các yêu cầu sau: Quản lý hàng nhập kho theo mặt hàng, theo nhà cung cấp, theo dạng nhập Quản lý hàng xuất kho theo mặt hàng, theo đối tượng nhận, theo dạng xuất

Quản lý công nợ phải trả trong phần mềm kế toán

Quản lý công nợ phải trả của các nhà cung cấp, trong thực tế ở các doanh nghiệp khá là đa dạng. Có thể liệt kê ra một số nhu cầu như sau:

Quản lý công nợ phải thu trong phần mềm kế toán

Quản lý công nợ phải thu của khách hàng, trong thực tế ở các doanh nghiệp khá là đa dạng. Có thể liệt kê ra một số nhu cầu như sau: Quản lý công nợ của từng khách hàng

Phần mềm kế toán 2012: mạnh hơn, rẻ hơn

Năm nay các công ty phần mềm kế toán trở nên năng động hơn bao giờ hết. Họ tích cực tìm kiếm thị trường và thay đổi các hình thức cung cấp dịch vụ, sản phẩm để tương thích nhanh với nhu cầu khách hàng...

Tính năng duyệt phiếu nhu cầu, đơn hàng qua Email, SMS

Phần mềm ERP Fast Business Online phiên bản R2 có bổ sung tính năng duyệt phiếu nhu cầu vật tư và đơn hàng qua email, SMS, giúp cho cán bộ quản lý có thể thực hiện duyệt ở mọi lúc, mọi nơi, tránh phải dừng công việc vì chờ đợi.