4 giai đoạn đầu tư HTTT trong doanh nghiệp

1. Nguyên tắc trong việc đầu tư CNTThe-thong-thong-tin Có một số nguyên tắc hay được nhắc đến như là các nguyên tắc cơ sở cho đầu tư CNTT.

Giới thiệu về giải pháp phần mềm ERP

Giới thiệu giải pháp phần mềm ERP cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản nhất về hệ thống quản lý toàn diện doanh nghiệp.

4 xu hướng phát triển của phần mềm ERP trong những năm tới

Phần mềm ERP ngày càng phát triển theo thời gian, tuy nhiên, đây là 4 xu hướng chính được các chuyên gia nhận định sẽ xảy ra trong tương lai.

10 cách để cải thiện việc quản lý kho nhờ phần mềm

Có phải bạn đang sử dụng quy trình gồm việc một người ghi tay thủ công các đơn hàng của khách hàng, còn người khác nhập lại các thông tin này khi lập hóa đơn?

Sử dụng phân tích ABC của phần mềm để hoàn thiện hoạt động quản lý kho

Có một quy luật đã tồn tại từ lâu mà đến nay vẫn còn rất đúng đắn, đó là quy luật 80/20. Áp dụng quy tắc này trong quản lý hàng tồn kho ta sẽ thấy rằng 80% doanh thu có được từ 20% các mặt hàng có trong kho.

Tại sao lại chọn FAST? FAST có gì đặc biệt, có gì khác biệt?

Trên thị trường hiện nay có khá nhiều nhà cung cấp phần mềm kế toán, phần mềm quản trị doanh nghiệp. Mỗi nhà cung cấp có cách đi, chiến lược riêng của mình để đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo sự hiểu biết của mình về nhu cầu đó.

Giới thiệu các dòng sản phẩm của FAST và hướng dẫn lựa chọn sản phẩm phù hợp

FAST có các dòng sản phẩm khác nhau. Các dòng sản phẩm này có thể phân loại theo quy mô và yêu cầu quản trị như sau: Sản phẩm cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn

Nên hay không nên chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu đặc thù?

Một phần mềm có sẵn thường không đáp ứng được hết các yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp và đòi hỏi các mức độ chỉnh sửa khác nhau. Có thể liệt kê các yêu cầu chỉnh sửa thường gặp dưới đây:

Những điểm lưu ý khi phát triển phần mềm theo đặc thù riêng

Có thể khẳng định rằng không một phần mềm nào có thể áp dụng 100% cho doanh nghiệp ngay lần đầu triển khai. Do vậy, yêu cầu phát triển các đặc thù riêng thường được đặt ra