Doanh nghiệp có dưới 10 lao động có bắt buộc có kế toán trưởng không?

Kế toán trưởng là một chức danh nghề nghiệp để chỉ người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp.

Sổ tay các công việc kế toán cần làm trong tháng 5-2020

Trong tháng 5 này, các kế toán cũng sẽ thực hiện các công việc định kỳ như nộp các tờ khai thuế, báo cáo tình hình lao động, nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số doanh nghiệp được gia hạn thời gian nộp thuế.

Những trường hợp không được làm kế toán theo quy định của pháp luật

Theo quy định của pháp luật những trường hợp nào không được làm kế toán, hay chỉ cần có trình độ, kỹ năng và kiến thức sẽ được làm kế toán? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc trên.

7 trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công chỉ có thể ủy quyền cho doanh nghiệp trả thu nhập quyết toán thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện. Những trường hợp nào cá nhân không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN?

Gia hạn thời gian nộp thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Theo như Nghị định 41/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 08-04-2020, nội dung nổi bật tại Nghị định nêu rõ các đối tượng và thời hạn được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

Sổ tay các công việc kế toán cần làm trong tháng 4-2020

Định kỳ hàng tháng kế toán phải thực hiện các công việc như nộp tờ khai thuế, trích đóng tiền bảo hiểm bắt buộc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thời hạn này có thể bị thay đổi.

Kế toán, nhân sự lưu ý 7 báo cáo doanh nghiệp phải nộp vào dịp cuối năm 2019

Tổng hợp 07 báo cáo doanh nghiệp cần phải nộp vào dịp cuối năm 2019 trong các lĩnh vực Kế toán, lao động và bảo hiểm.

Các công việc của kế toán nhân sự cần phải làm trong tháng 11-2019

Các công việc của kế toán nhân sự cần lưu ý thực hiện ngay trong tháng 11-2019

Những công việc pháp lý Nhân sự, Kế Toán cần làm ngay trong tháng 9-2019

Tổng hợp những công việc pháp lý mà Nhân sự, Kế toán cần làm ngay trước ngày 30-9-2019

Những công việc kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 8-2019

Tổng hợp những công việc mà kế toán, nhân sự cần phải làm trong tháng 8 này.

Những công việc kế toán và nhân sự cần phải làm trong tháng 7-2019

Những công việc kế toán và nhân sự cần phải làm trong tháng 7-2019

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 6-2019

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 6-2019